Przetargi.pl
Prace remontowe i instalacyjne w nowej lokalizacji Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61736 Poznań, ul. Solna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 618 472 594
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10
  61736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 618 472 594
  REGON: 39400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe i instalacyjne w nowej lokalizacji Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: • wykonanie instalacji logicznej (komputerowo-telefonicznej), • wykonanie instalacji elektrycznej – dedykowanej komputerowej, • wykonanie instalacji alarmowej i kontroli dostępu, • malowanie ścian i sufitów wraz z naprawą tynków, • wymianę posadzek na dywanowe w pomieszczeniach biurowych, • rozbiórką i zamurowaniem części ścian działowych, • montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia serwerowni, archiwum i kancelarii tajnej, • wydzielenie pomieszczenia pod serwerownię z montażem klimatyzatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4500 ,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach