Przetargi.pl
Zakup wraz z montażem bramki do wykrywania metali dla Sądu Rejonowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. 79

Sąd Rejonowy w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 352 28 00, , fax. 67 352 29 21
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Pile
  al. Powstańców Wielkopolskich 79
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 352 28 00, , fax. 67 352 29 21
  REGON: 000324062
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z montażem bramki do wykrywania metali dla Sądu Rejonowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. 79
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem bramki do wykrywania metali obejmujące dostawę, konfigurację, uruchomienie oraz szkolenie w budynku Sądu Rejonowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. 79.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35124000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną