Przetargi.pl
Prace projektowe branży drogowej – 4 postępowanie

Gmina Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, Prosta 31
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Podlaska
  Prosta 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  REGON: 030237397
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace projektowe branży drogowej – 4 postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część 1. – projekt budowy odcinka w Terebeli o długości ok. 380mb od drogi gminnej nr 100004L do drogi gminnej nr 100004L oraz odgałęzienie w kier. działki nr ew. 1257/6Część 2. - projekt budowy drogi w m. Jaźwiny odcinek o długości ok. 290mb od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1114L do końca ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jaźwinach na dz. nr ew. 390/3 i 476Część 3. – projekt budowy odcinka drogi gminnej nr 100289L o długości ok. 1100mb od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 105L do km 1+100,00 w Worońcu na dz. nr ew. 646/2Część 4. – projekt budowy dróg gminnych w m. Sławacinek Stary trzy odcinki: G-M dł ok. 130m dz. nr ew. 4067 , F-L dł. ok. 120m dz. nr ew. 4068 oraz K-M dł. ok. 217m dz. nr ew. 4070 (zgodnie z załączoną starą dokumentacją)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach