Przetargi.pl
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 5 powiatów województwa podlaskiego.

ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 SIEMIATYCZE, LEGIONÓW PIŁSUDKSIEGO
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (85)6566577, (85)6566519
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  LEGIONÓW PIŁSUDKSIEGO 3
  17-300 SIEMIATYCZE, woj. podlaskie
  tel. (85)6566577, (85)6566519
  REGON: 36376723000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-zpwp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 5 powiatów województwa podlaskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa koordynacji prac geodezyjnych na rzecz 5 powiatów województwa podlaskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach