Przetargi.pl
Organizacja placów zabaw na terenie Gminy Żukowice

Gmina Żukowice ogłasza przetarg

 • Adres: 67231 Żukowice, Żukowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 42 41 , fax. 76 831 41 49
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowice
  Żukowice 148
  67231 Żukowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 42 41, fax. 76 831 41 49
  REGON: 39064738600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja placów zabaw na terenie Gminy Żukowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem wyposażenia do dwóch placów zabaw. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej określone części. 1) Część I - Budowa placu zabaw w miejscowości Kłoda. Plac zabaw znajduje się na działce nr 269/1 w miejscowości Kłoda, Gmina Żukowice. Teren jest ogrodzony i przygotowany do montażu nowych urządzeń na nawierzchni z piasku. Wymiar placu zabaw 13,9 m x 29,1 m. Do oferty należy dołączyć koncepcję rozmieszczenia – wskazana wizja w terenie (strefy bezpieczeństwa) Zakres obejmuje wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia i elementy małej architektury: a) Zestaw zabawowy. Urządzenie składające się z : dwóch kwadratowych zadaszonych wież z daszkami w kształcie ostrosłupów, pomostu z barierkami z lin stanowiącego przejście między wieżami, wejść na podesty w postaci drabinki łukowej oraz skośnej ścianki wspinaczkowej wyposażonej dodatkowo w linę asekuracyjną, przejścia tunelowego z wyższej wieży do ścianki wspinaczkowej, - zjazdu strażackiego. - Wymiary: 364 x 600 cm; strefa bezpieczeństwa: 711 x 905 cm; wysokość całkowita: 364 cm; wysokość podestu: 90, 140 cm; Wysokość swobodnego upadku: 150 cm. - Konstrukcja - Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. - Ślizg - Stal nierdzewna, burty polietylen. - Ścianki - Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. - Dach - Tworzywo kompozytowe. - Liny - Syntetyczne - 16 mm z rdzeniem stalowym. - Tunel - Rura polietylenowa PE (630 mm). - Podest, płyta wspinaczkowa - Antypoślizgowa płyta wodoodporna. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Zaślepki rur - guma amortyzująca. - Kotwienie - Zabetonowane 70 cm w gruncie. b) Piaskownica sześciokątna. Urządzenie składa się z: - sześciu ścianek o pofalowanej górnej krawędzi, sześciu mocujących słupków z rur, sześciu siedzisk mocowanych w narożnikach do słupków. Urządzenie składa się z: - sześciu ścianek o pofalowanej górnej krawędzi, sześciu mocujących słupków z rur, sześciu siedzisk mocowanych w narożnikach do słupków. - Konstrukcja - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Ścianki, siedziska - Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie - Zabetonowane 50 cm w gruncie. c) Huśtawka podwójna. Urządzenie składa się z: - poprzeczki, czterech skośnych słupów podporowych, - czterech zawiesi, - dwóch siedzisk podwieszonych na łańcuchach (siedziska: 1xkubełkowe dla małych dzieci, 1x płaskie - deseczka). - Wymiary: 395 x 232 cm. - Strefa bezpieczeństwa: nawierzchnia sypka 315 x 750 cm; nawierzchnia syntetyczna 315 x 650 cm.; wysokość całkowita: 228 cm; wysokość swobodnego upadku: 128 cm. - Konstrukcja - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Zawiesia - Stal nierdzewna z zestawem dwóch łożysk. - Łańcuch - Łańcuch stalowy, cynkowany. - Siedziska - Siedzisko płaskie - deseczka oraz kubełkowe – konstrukcja aluminiowa oblana gumą, siedzisko gumowe - elastyczne – guma. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie - Zabetonowane 70 cm w gruncie. d) Huśtawka wagowa. Urządzenie składa się z: - poprzeczki z zamocowanymi dwoma siedziskami i dwoma uchwytami w kształcie pierścieni; - podstawy w kształcie dwóch trójkątów; - dwóch trójkątnych ścianek mocowanych do podstawy, mechanizmu obrotowy. - Wymiary: 37 x 264 cm; strefa bezpieczeństwa: 260 x 500 cm; wysokość całkowita: 114 cm; wysokość swobodnego upadku: 99 cm. - Konstrukcja - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Mechanizm obrotowy - Stalowy oparty na zestawie dwóch łożysk. - Ścianki i siedziska - Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie - Zabetonowane 85 cm w gruncie. e) Bujak konik. Urządzenie składa się z: - siedziska; - rączek i podpórek pod nogi; - korpusu w kształcie konika; - sprężyny; - ramy do kotwienia w gruncie. - Wymiary: 27 x 103 cm; strefa bezpieczeństwa: 327 x 415 cm; wysokość całkowita: 94 cm; wysokość swobodnego upadku: 50 cm. - Rączki i podpórki po nóżki - Polietylen z rdzeniem stalowym. - Rama do kotwienia - Stal cynkowana ogniowo. - Siedzisko, korpus - płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. - Sprężyna - Stal sprężynowa, dwukrotnie malowana proszkowo. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie - Zabetonowane 40 cm w gruncie. f) Karuzela z kierownicą. Karuzela platformowa. Podstawa karuzeli oraz słup z kierownicą do kręcenia znajdujący się w osi, wykonane ze stali konstrukcyjnej, oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Poręcz stanowiąca jednocześnie oparcie wykonana ze stali nierdzewnej połączonej przy użyciu aluminiowych klamer. Siedzisko umieszczone na obwodzie karuzeli wykonane z płyty HPL. Platforma karuzeli płyta HPL z wyfrezowanymi rowkami w kształcie pajęczyny. - Wymiary urządzenia: 150 x 150 cm; wysokość 70 cm; strefa bezpieczeństwa 550 x 550 cm; maksymalna wysokość swobodnego upadku 70 cm. g) Ławka – 2 szt. Ławka składa się z: - dwóch stelaży pełniących jednocześnie funkcje podparcia bocznego; - siedziska; - oparcia. - Wymiary: ok. 60 x 177 cm. Wysokość całkowita: ok. 80 cm. - Stelaże - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Siedzisko, oparcie - Drewno bezrdzeniowe – impregnowane. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie - Zabetonowane 75 cm w gruncie. h) Tablica regulaminowa. Tablica składa się z: - ramy w kształcie odwróconej litery U; - tablicy; - Wymiary: ok. 42,4 x 68,5 cm; wysokość całkowita: ok. 200 cm. - Rama - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Tablica - Blacha ocynkowana. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie war. zewn. nierdzewne, od strony wewn. w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie - Zabetonowane 60 cm w gruncie. i) Kosz na śmieci – 2 szt. Kosz składa się z: - ramy w kształcie odwróconej litery U; - daszka;- kosza w kształcie walca z perforowaną ścianką o pojemności 35 l. - Wymiary: ok. 40 x 31 cm; wysokość całkowita: ok. 92 cm. - Rama - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Kosz, daszek - Blacha stalowa cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Kotwienie – Zabetonowane 50 cm w gruncie. 2) Część II - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobrzejowice. Plac zabaw znajduje się na działce nr 189 w m. Dobrzejowice, Gmina Żukowice. Plac zabaw częściowo jest już wyposażony, należy dostosować nowy sprzęt do lokalizacji. Do oferty należy dołączyć koncepcję rozmieszczenia – wskazana wizja w terenie (strefy bezpieczeństwa). Zakres obejmuje wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia i elementy małej architektury: a) Zestaw zabawowy, tj. urządzenie składające się z: dwóch kwadratowych zadaszonych wież z daszkami w kształcie ostrosłupów; pomostu z barierkami z lin stanowiącego przejście między wieżami; wejść na podesty w postaci drabinki łukowej oraz skośnej ścianki wspinaczkowej wyposażonej dodatkowo w linę asekuracyjną; przejścia tunelowego z wyższej wieży do ścianki wspinaczkowej - zjazdu strażackiego. - Wymiary: 364 x 600 cm; strefa bezpieczeństwa: 711 x 905 cm; wysokość całkowita: 364 cm; wysokość podestu: 90, 140 cm; wysokość swobodnego upadku: 150 cm. - Konstrukcja - Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. - Ślizg - Stal nierdzewna, burty polietylen. - Ścianki - Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. - Dach - Tworzywo kompozytowe. - Liny - Syntetyczne - 16 mm z rdzeniem stalowym. - Tunel - Rura polietylenowa PE (630 mm). - Podest, płyta wspinaczkowa - Antypoślizgowa płyta wodoodporna. - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. - Zaślepki rur - guma amortyzująca. - Kotwienie - Zabetonowane 70 cm w gruncie. b) Ławka – 1 szt. Ławka składa się z: - dwóch stelaży pełniących jednocześnie funkcje podparcia bocznego; - siedziska; - oparcia. - Wymiary: ok. 60 x 177 cm; wysokość całkowita: ok. 80 cm. - Stelaże - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Siedzisko, oparcie - Drewno bezrdzeniowe – impregnowane - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. c) Ławka – 2 szt. Ławka składa się z: - dwóch stelaży pełniących jednocześnie funkcje podparcia Bocznego; - siedziska; - bez oparcia. - Wymiary: ok. 60 x 177 cm; wysokość całkowita: ok. 80 cm. - Stelaże - Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. - Siedzisko, oparcie - Drewno bezrdzeniowe – impregnowane - Śruby - Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Urządzenia placu zabaw i małej architektury powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i być osadzone w ziemi na prefabrykowanych betonowych elementach w sposób przewidziany przez producenta, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ich użytkowania. Wszystkie urządzenia powinny posiadać Certyfikat Zgodności z normami serii PN EN 1176:2009. Producent powinien zapewnić części zamienne oraz serwis pogwarancyjny. Urządzenia powinny być zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa wynikających z norm PN EN 1176;2008. W opisie podano przykładowe urządzenia; dopuszcza się inne typy urządzeń pod warunkiem zachowania kompozycji i konstrukcji urządzeń, parametrów technicznych i materiałowych oraz stref bezpieczeństwa. Wizualizacja urządzeń oraz wizja w terenie. Uwaga: Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty dopuszczające do użytku, muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w SIWZ jak również muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest opisany w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” lub za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantująca wykonanie zamówienia oraz zapewniająca uzyskanie nie gorszych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ustalonej dla danej części zamówienia, na którą składa się ofertę i tak: Część I – 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). Część II – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 0/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach