Przetargi.pl
USŁUGA NAPRAWY I WYKONANIA KONSERWACJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51150 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51150 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA NAPRAWY I WYKONANIA KONSERWACJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji i napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego oraz drobnego sprzętu AGD w : - Kuchnia i Stołówka nr 1 przy ul. Czajkowskiego 109 - Kuchnia i Stołówka nr 2 przy ulicy Czajkowskiego 109 - Magazyn żywnościowy przy ul. Czajkowskiego 109 - Budynku Socjalnym Ośrodka Szkolenia Jeździeckiego w Rakowie - Ośrodku Szkolenia "Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie Zakres zamówienia obejmuje : świadczenie usług konserwacyjnych, wykonywanie napraw bieżących sprzętu z użyciem części zamiennych spełniających normy producenta urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50882000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach