Przetargi.pl
Organizacja i realizacja WARSZTATÓW PARTYCYPACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z ELEMENTAMI EDUKACJI SPOŁECZNO- FINANSOWEJ dla cudzoziemców w ramach projektu „Przystań Wałcz”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU
  Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 570799970
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i realizacja WARSZTATÓW PARTYCYPACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z ELEMENTAMI EDUKACJI SPOŁECZNO- FINANSOWEJ dla cudzoziemców w ramach projektu „Przystań Wałcz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja i realizacja WARSZTATÓW PARTYCYPACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z ELEMENTAMI EDUKACJI SPOŁECZNO- FINANSOWEJ dla cudzoziemców w ramach projektu „Przystań Wałcz” Dla dwóch grup 16 osób dorosłych oraz 2 grup 16osobowych dzieci (w jednym czasie obie grupy) Wykonawca przeprowadzi dwa 2-dniowe warsztaty dla każdej, 8 godzin każdy. Wykonawca zapewni 2 trenerów dla grupy dzieci i 2 trenerów dla grupy dorosłych2 cykle x 2 dni x 2 grupy x 8 godzin x 2 trenerówMinimum: 80 osobo/dni, maksimum: 128 osobo/dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach