Przetargi.pl
Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów seminaryjnych: a) długopis z nadrukiem ZRK/ZSK b) teczka z nadrukiem ZRK/ZSK c) notatnik A4 z nadrukiem ZRK/ZSK, d) pendrive z nadrukiem ZRK/ZSK oraz materiałów informacyjno- edukacyjnych: e) tablica rozkładana typu fast move (roll-up) f) flipchart mobilny z rozkładanymi ramionami g) torby papierowe Zestawy seminaryjne rozdawane będą podczas seminariów informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji- etap 2” zwanego dalej projektem ZRK2 oraz w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4” zwanego dalej ZSK4 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. . W ramach projektu ZRK2 sfinansowane zostaną następujące materiały: a) tablica rozkładana typu fast move (roll-up) w ilości 2 sztuk h) flipchart mobilny z rozkładanymi ramionami w ilości 2 sztuk b) torby papierowe w ilości 1500 sztuk c) zestawy seminaryjne (składające się z długopisu, teczki, notatnika oraz pendrive’a) w ilości 1992 zestawów W ramach projektu ZSK4 sfinansowane zostaną zestawy seminaryjne (składające się z długopisu, teczki, notatnika oraz pendrive’a) w ilości 10000 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach