Przetargi.pl
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych.

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-402 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8233025, 8236948 , fax. 015 8233025
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Siarki "Machów" S.A.
  ul. Zakładowa 50 50
  39-402 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 015 8233025, 8236948, fax. 015 8233025
  REGON: 83020562700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksmachow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych oraz składników majątkowych. PAKIET I: 1. Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo własności działek położonych we wsi Żupawa, gmina Grębów oznaczonych numerami ew.: 1872 o pow. 0,15ha, 1875 o pow. 0,43ha, 1876 o pow. 0,78ha, 1877 o pow.0,28ha, 1878 o pow. 0,17ha, 1879 o pow. 0,41ha, 1881 o pow. 0,35ha, 1900 o pow.0,18ha, 1901 o pow. 0,14ha, 1903 o pow. 0,21ha, 1910 o pow. 0,11ha, 1912 o pow.0,48ha, 1937/1 o pow. 0,90ha, 1957 o pow. 0,30ha, 1958 o pow. 0,18ha, 1959 o pow.,08ha, 1965 o pow. 3,19ha, 1974/1 o pow. 0,03 ha, 1976/1 o pow. 0,12ha, 1978/1 o pow. 0,10ha, 1979/1 o pow.0,16ha, 1980/1 o pow.0,08ha, 1954 o pow. 0,39 ha, 1955 o pow. 0,48 ha. o łącznej powierzchni 9,70 ha prawo użytkowania wieczystego działek położonych we wsi Żupawa, gmina Grębów oznaczonych numerami ew.: 1867/1 o pow. 0,59 ha, 1874 o pow. 0,61 ha, 1892/5 o pow. 0,05 ha, 1892/6 o pow. 0,20 ha, 1894/3 o pow. 0,02 ha, 1898/1 o pow. 0,23 ha, 1899/1 o pow. 0,18 ha, 1902/3 o pow. 0,27 ha, 1902/4 o pow. 0,01 ha, 1904/1 o pow. 0,31 ha, 1905/1 o pow. 0,16 ha, 1906 o pow. 0,15 ha, 1907 o pow. 0,28 ha, 1908 o pow. 0,24 ha, 1909 o pow. 1,42 ha, 1911 o pow. 0,08 ha, 1913 o pow. 0,53 ha, 1914 o pow. 0,57 ha, 1915 o pow. 0,15 ha, 1916 o pow. 0,35 ha, 1917 o pow. 0,36 ha, 1918 o pow. 0,27 ha, 1919 o pow. 0,22 ha, 1920 o pow. 0,45 ha, 1922 o pow. 0,39 ha, 1923 o pow. 0,12 ha, 1924 o pow. 0,42 ha, 1925 o pow. 0,21 ha, 1926 o pow. 0,13 ha, 1927 o pow. 0,41 ha, 1928/1 o pow. 0,60 ha, 1929 o pow. 0,72 ha, 1930 o pow. 0,85 ha, 1931 o pow. 1,20 ha, 1932 o pow. 0,22 ha, 1933 o pow. 0,38 ha, 1934 o pow. 0,42 ha, 1935 o pow. 0,36 ha, 1936/1 o pow. 0,01 ha, 1939/1 o pow. 0,58 ha, 1940/1 o pow. 0,11 ha, 1941/1 o pow. 0,06 ha, 1948/1 o pow. 0,0012 ha, 1981/1 o pow. 0,09 ha, 1982/1 o pow. 0,32 ha. o łącznej powierzchni 15,3012 ha 2. Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo własności działek położonych w obrębie Stale, gmina Grębów oznaczonych numerami ew.: 2026 o powierzchni 0,41ha, 1961 o powierzchni 0,14ha, prawo użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Stale, gmina Grębów oznaczonych numerami ew.: 1208 o powierzchni 0,15 ha,1204/2 o powierzchni 0,22 ha,2058 o powierzchni 0,19 ha, 2136/4 o powierzchni 0,06 ha,2136/6 o powierzchni 0,57 ha, 2136/7 o powierzchni 2,61 ha, 2136/9 o powierzchni 0,44 ha, 5019/15 o powierzchni 0,65 ha o łącznej powierzchni 5,44ha 3. Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo własności działek położonych w obrębie Stale, gmina Grębów oznaczonych numerami ew.: 3394 o powierzchni 0,26ha, 3469/1 o powierzchni 0,37ha. Termin wykonania Części I: rozpoczęcie: po zawarciu mowy zakończenie: 12 kwietnia 2010r. cel wyceny - do sprzedaży PAKIET II: Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo własności działek położonych w gminie Łoniów oznaczonych numerami ew.: Obręb Łążek : 138/3 o pow. 0,11 ha, 139/3 o pow. 0,13 ha, 139/4 o pow. 0,15 ha, o łącznej powierzchni 0,39 ha, Obręb Chodków Stary 670/2 o pow. 0,05 ha, 671/2 o pow. 0,13 ha, 672/3 o pow. 0,14 ha, 672/4 o pow. 0,06 ha, 652/7 o pow. 0,09 ha, 652/8 o pow. 0,03 ha, 652/9 o pow. 0,05 ha o łącznej powierzchni 0,55 ha Obręb Bogoria 138/4 o pow. 0,08 ha, 138/6 o pow. 0,05 ha, 138/7 o pow. 0,05 ha, 139/5 o pow. 0,06 ha, 139/7 o pow. 0,04 ha, 139/8 o pow. 0,01 ha, 140/5 o pow. 0,03 ha, 140/6 o pow. 0,01 ha, 141/5 o pow. 0,06 ha o łącznej powierzchni 0,39 ha Obręb Piaseczno 37 o pow. 0,04 ha, 38 o pow. 0,04 ha, 39/1 o pow. 0,1440 ha, 39/2 o pow. 0,23 ha, 40/1 o pow. 0,0235 ha, 42/1 o pow. 0,1392 ha, 43 o pow. 0,04 ha, 44/1 o pow. 0,04 ha, 44/2 o pow. 0,05 ha, 46/3 o pow. 0,1946 ha, 46/5 o pow. 0,1653 ha,50/3 o pow. 0,0963 ha, 289/1 o pow. 0,0364 ha, 329/6 o pow. 0,04 ha, 398/6 o pow. 0,0883 ha, 399/7 o pow. 0,0321 ha, 399/8 o pow. 0,02 ha, 400/4 o pow. 0,0004 ha, 414 o pow. 0,35 ha, 416 o pow. 0,19 ha o łącznej powierzchni 1,9601 ha Ogółem powierzchnia wynosi 3,2901 ha. Prawo własności posadowionego na działkach ewid. nr 416 w obrębie Piaseczno i 138/4 w obrębie Bogoria budynku nastawni Stary Łążek. Termin wykonania Części II: rozpoczęcie: po zawarciu mowy zakończenie: 12 kwietnia 2010r. cel wyceny- do sprzedaży PAKIET III: 1. Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo własności działek położonych w obrębie Kajmów oznaczonych numerami ew.: 87/4 o pow. 0,0230 ha, 87/6 o pow. 0,0936 ha, 87/7 o pow. 0,2438 ha, 91/5 o pow. 0,1109 ha, o łącznej powierzchni 0,4713 ha prawo użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Kajmów oznaczonych numerami ew.: 88/2 o pow. 0,0867ha, 87/5 o pow. 0,0703 ha, 88/4 o pow. 0,1456 ha, 89/4 o pow. 0,0114 ha, 89/5 o pow. 0,0631 ha, 89/7 o pow. 0,1516 ha, 90/4 o pow. 0,0015 ha, 90/5 o pow. 0,0479 ha, 90/7 o pow. 0,1308ha, 91/3 o pow. 0,0496 ha, o łącznej powierzchni 0,7585 ha Przez działki 87/4, 88/2, 89/4, 89/5, 90/4, 90/5, 91/3 przechodzi kolektor bariery zewnętrznej a na działce nr 88/2 znajduje się studnia odwodnienia trzeciorzędowego, nie będące przedmiotem wyceny. 2. Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działki o położonej w obrębie Machów, gmina Tarnobrzeg oznaczonej nr ew: 958/2 o pow. 0,1338 ha, prawo użytkowania wieczystego działki o położonej w obrębie Nagnajów, gmina Tarnobrzeg oznaczonej nr ew: 277/67 o pow. 0,5090 ha, prawo własności działek położonych w obrębie Ocice, gmina Tarnobrzeg oznaczonych nr ewid: 301/1 o pow. 0,0177 ha 301/2 o pow. 0,4497 ha, prawo własności działki położonej w obrębie Ocice, gmina Tarnobrzeg oznaczonej nr ew: 306/1 o pow. 0,3525 ha. Termin wykonania Części III: rozpoczęcie: po zawarciu mowy zakończenie: 12 kwietnia 2010r. cel wyceny- do sprzedaży PAKIET IV: 1. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Grzybów gmina Staszów oznaczonych numerami ew.: 98 o pow. 0,0505ha, 113 o pow. 0,1870ha,181 o pow. 0,2850ha,182 o pow. 0,0784ha, 183 o pow. 0,1992ha, 186 o pow. 0,3700ha, 191 o pow. 0,1300ha, 349 o pow. 0,9840 ha,355/1 o pow. 0,0556ha, 362/1 o pow. 0,0673, 389/1 o pow. 0,1433, 390/1 o pow. 0,1602, 391/1 o pow. 0,1577, 395/1 o pow. 0,1459ha, 412/1 o pow. 0,1045ha,430/1 o pow. 0,0384ha , 447/1 o pow. 0,0195ha, 466 o pow. 0,0350 ha, 486 pow. 0,0278ha, 489 o pow. 0,1129ha, 510/2 o pow. 0,0793 ha, 511/2 o pow. 0,0829ha, 512/2 o pow. 0,0806ha, 516/2 o pow. 0,0895ha, 533/2 o pow. 0,1157ha,551/2 o pow. 0,0387ha, 568/2 o pow. 0,0367ha, 1336 o pow. 0,3500ha, 1338/2 o pow. 1,1800 ha, 1338/3 o pow. 0,3700ha, 1364 o pow. 3,7300ha, 1367/1 o pow. 0,7338ha, 1367/3 o pow. 0,0705ha, 1368 o pow. 0,4283ha, 1369 o pow. 0,5720ha, 1370 o pow. 1,7262ha, 1371 o pow. 0,3175ha, 1372 o pow. 0,0656ha, 1373 o pow. 0,0770ha, 1378 o pow. 1,5914 ha, 1379 o pow. 0,1612ha, 1380 o pow. 0,0651ha, 1381 o pow. 0,1086ha. o łącznej powierzchni 15,4228 ha prawo własności działek położonych w obrębie Grzybów gmina Staszów oznaczonych numerami ew.: 417/1 o pow. 0,0853 ha, 538/2 o pow. 0,0923ha o łącznej powierzchni 0,1776 ha 2. Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działki położonej w obrębie Staszów o nr ew. 6193 o powierzchni 0.7526 ha, prawo własności działki położonej w obrębie Staszów o nr ew. 2977/6 o powierzchni 0.1143 ha, wraz z określeniem wartości posadowionych na nieruchomości budynków garażowych. Termin wykonania: rozpoczęcie: po podpisaniu mowy zakończenie: 12 kwietnia 2010r. cel wyceny- do sprzedaży PAKIET V: Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową środków trwałych: - przyczepa nr inw. 748-320-04164 - tokarka nr inw. 400-000-01144 - punkt dozowania wapna nr inw. 665-659-06369 Termin wykonania: rozpoczęcie: po podpisaniu mowy zakończenie: 12 kwietnia 2010r. cel wyceny - do sprzedaży
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksmachow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach