Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.

GMINA MIASTO REDA ogłasza przetarg

 • Adres: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO REDA
  ul. Gdańska 33
  84-240 Reda, woj. pomorskie
  REGON: 191675161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.reda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach