Przetargi.pl
Opracowanie i konsultacja programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Al. Politechniki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6313614, 6313619 , fax. 426 313 614
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
  Al. Politechniki 11
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6313614, 6313619, fax. 426 313 614
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i konsultacja programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Dział 1 Zadanie 1 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji Część 2. Dział 1 Zadanie 2 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji Część 3. Dział 1 Zadanie 3 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inzynierii środowiska i melioracji Część 4, Dział 1 Zadanie 4 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii sanitarnej Część 5. Dział 1 Zadanie 5 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta Część 6. Dział 1 Zadanie 6 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta Część 7. Dział 1 Zadanie 7 Konsultacje eksperta branżowego dla 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta Część 8. Dział 1 Zadanie 8 Konsultacje eksperta branżowego dla 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter konstrukcji budowlanych Część 9, Dział 1 Zadanie 9 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa Część 10. Dział 1 Zadanie 10 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa Część 11. Dział 1 Zadanie 11 Konsultacje eksperta branżowego dla 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa Część 12. Dział 1 Zadanie 12 Konsultacje eksperta branżowego dla 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Część 13. Dział 1 Zadanie 13 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie Część 14. Dział 1 Zadanie 14 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie Część 15. Dział 1 Zadanie 15 Konsultacje eksperta branżowego dla4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie Część 16. Dział 1 Zadanie 16 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter stolarki budowlanej Część 17. Dział 1 Zadanie 17 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz Część 18. Dział 1 Zadanie 18 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz Część 19. Dział 1 Zadanie 19 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz D Część 20. ział 1 Zadanie 20 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Zdun Część 21. Dział 1 Zadanie 21 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury Część 22. Dział 1 Zadanie 22 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury Część 23. Dział 1 Zadanie 23 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury Część 24. Dział 2 Zadanie 1 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik automatyk Część 25. Dział 2 Zadanie 2 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik elektronik Część 26. Dział 2 Zadanie 3 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik Część 27. Dział 2 Zadanie 4 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik Część 28. Dział 2 Zadanie 5 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik Część 29. Dział 3 Zadanie 1 Wykonanie recenzji w zakrtesie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich Część 30. Dział 3 Zadanie 2 Wykonanie recenzji w zakrtesie kwalifikacji FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych Część 31. Dział 3 Zadanie 3 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur Część 32. Dział 3 Zadanie 4 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych Część 33. Dział 3 Zadanie 5 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Część 34. Dział 3 Zadanie 6 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin Część 35. Dział 3 Zadanie 7 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin Część 36. Dział 3 Zadanie 8 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych Część 37. Dział 3 Zadanie 9 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny Część 38. Dział 3 Zadanie 10 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień Część 39. Dział 3 Zadanie 11 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku Część 40. Dział 3 Zadanie 12 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych Część 41. Dział 3 Zadanie 13 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji Część 42. Dział 3 Zadanie 14 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum Część 43. Dział 3 Zadanie 15 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych Część 44. Dział 3 Zadanie 16 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Część 45. Dział 3 Zadanie 17 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych Część 46. Dział 3 Zadanie 18 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej Część 47. Dział 3 Zadanie 19 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Część 48. Dział 3 Zadanie 20 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej Część 49. Dział 3 Zadanie 21 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej Część 50. Dział 3 Zadanie 22 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej Część 51. Dział 3 Zadanie 23 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Część 52. Dział 3 Zadanie 24 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych Część 53. Dział 3 Zadanie 25 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia Część 54. Dział 3 Zadanie 26 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych Część 55. Dział 3 Zadanie 27 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi Część 56. Dział 4 Zadanie 1 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.01.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego Część 57. Dział 4 Zadanie 2 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego Część 58. Dział 4 Zadanie 3 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym Część 59. Dział 4 Zadanie 4 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła Część 60. Dział 4 Zadanie 5 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów Część 61. Dział 4 Zadanie 6 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach Część 62. Dział 4 Zadanie 7 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach Część 63. Dział 4 Zadanie 8 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu Część 64. Dział 4 Zadanie 9 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Część 65. Dział 4 Zadanie 10 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych Część 66. Dział 4 Zadanie 11 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej Część 67. Dział 4 Zadanie 12 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych Część 68. Dział 4 Zadanie 13 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Część 69. Dział 4 Zadanie 14 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi Część 70. Dział 4 Zadanie 15 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających Część 71. Dział 4 Zadanie 16 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych Część 72. Dział 4 Zadanie 17 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312210-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach