Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wróblew

Gmina Wróblew ogłasza przetarg

 • Adres: 98285 Wróblew, Wróblew
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 286 612 , fax. 438 213 415
 • Data zamieszczenia: 2017-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wróblew
  Wróblew 15
  98285 Wróblew, woj. łódzkie
  tel. 438 286 612, fax. 438 213 415
  REGON: 73093456500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wróblew
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku położonych w granicach administracyjnych Gminy Wróblew. 2) Powierzchnia gminy wynosi 113,23 km2. 3) Liczba osób określonych w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych wynosi: 5 371 (stan na dzień 27.03.2017r.) 4) Charakterystyka Gminy ze względu na zabudowę: a) ilość budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – 1523 b) ilość budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – 30  w tym 155 lokali mieszkalnych c) wykaz sołectw z liczbą mieszkańców (załącznik nr 2 do SIWZ) d) wykaz cmentarzy (załącznik nr 3) 5) Długości dróg w Gminie Wróblew wynosi 183,8 km, w tym: a) drogi krajowe 12,1 km b) drogi powiatowe 56,2 km c) drogi gminne 24,2 km d) drogi wewnętrzne 91,3 km 6) Średnia odległość do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącej integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” mieszczącego się w miejscowości Orli Staw 2, 62-834 Ceków, który jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wynosi 13,3 km. 7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SOPZ – załącznik nr 1 do SIWZ m.in. zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników i worków na odpady komunalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach