Przetargi.pl
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SUŁKOWICE

Gmina Sułkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-440 Sułkowice, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 732 075 , fax. 122 721 422
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sułkowice
  ul. Rynek 1
  32-440 Sułkowice, woj. małopolskie
  tel. 122 732 075, fax. 122 721 422
  REGON: 53024100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SUŁKOWICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SUŁKOWICE W OKRESIE OD 04.01.2021 DO 28.02.2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach