Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica w 2021 roku

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 68-113 Brzeźnica, ul. Zielonogórska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 681 610 , fax. 683 771 301
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  ul. Zielonogórska 30
  68-113 Brzeźnica, woj. lubuskie
  tel. 683 681 610, fax. 683 771 301
  REGON: 97077083000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: 1) odbioru odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Brzeźnica; 2) odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Brzeźnicy; 3) transport wszystkich odpadów odebranych z nieruchomości do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Marszów; 4) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 5) wyposażenia PSZOK w pojemniki KP-7; 6) dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów; 7) kontroli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 8) sprawozdawczości; 9) w zakresie informacji dla mieszkańców związanej z tematyką zgodną z Przedmiotem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach