Przetargi.pl
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szumowo w 2021 r.

Gmina Szumowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 476 80 11 , fax. 86 476 80 12
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szumowo
  ul. 1 Maja 50
  18-305 Szumowo, woj. podlaskie
  tel. 86 476 80 11, fax. 86 476 80 12
  REGON: 45067029000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug-szumowo.pbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szumowo w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szumowo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 2) zapewnienie i dystrybucja worków na odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej; 3) zorganizowanie i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Szumowo Zamówienie nie obejmuje odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych (zakłady produkcyjne, placówki oświatowe, sklepy, banki, w Szumowie itp.) oraz odpadów: uliczne, z targowisk i powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach