Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia, monitorowanie obiektów oraz konserwacja systemów alarmowych Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz urzędów skarbowych województwa podkarpackiego

Urząd Skarbowy w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7800000 , fax. 17 7800001
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Mielcu
  ul. Stefana Żeromskiego 13 13
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7800000, fax. 17 7800001
  REGON: 00000690001143
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usmielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia, monitorowanie obiektów oraz konserwacja systemów alarmowych Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz urzędów skarbowych województwa podkarpackiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz następujących urzędów skarbowych województwa podkarpackiego: Urząd Skarbowy w Brzozowie, Urząd Skarbowy w Dębicy, Urząd Skarbowy w Jarosławiu, Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, Urząd Skarbowy w Krośnie, Urząd Skarbowy w Leżajsku, Urząd Skarbowy w Lubaczowie, Urząd Skarbowy w Łańcucie, Urząd Skarbowy w Mielcu, Urząd Skarbowy w Nisku, Urząd Skarbowy w Ropczycach, Urząd Skarbowy w Sanoku, Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, Urząd Skarbowy w Strzyżowie, Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu. Charakter wykonywania usług dla poszczególnych jednostek: 1. Izba Skarbowa w Rzeszowie : USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemu alarmowego obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) konserwacja systemu alarmowego - SSWiN. 2. Urząd Skarbowy w Brzozowie 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemu alarmowego - SSWiN. 3. Urząd Skarbowy w Dębicy 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemu alarmowego - SSWiN. 4. Urząd Skarbowy w Jarosławiu 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemu alarmowego : SSWiN. 5. Urząd Skarbowy w Kolbuszowej 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemów alarmowych - SSWiN. 6. Urząd Skarbowy w Krośnie 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemów alarmowych - SSWiN. 7. Urząd Skarbowy w Leżajsku 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemów alarmowych - SSWiN. 8. Urząd Skarbowy w Lubaczowie 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemów alarmowych - SSWiN. 9. Urząd Skarbowy w Łańcucie 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemu alarmowego - SSWiN. 10. Urząd Skarbowy w Mielcu 1.USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemu alarmowego - SSWiN. 11. Urząd Skarbowy w Nisku 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemu alarmowego -SSWiN. 12. Urząd Skarbowy w Ropczycach 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemu alarmowego -SSWiN. 13. Urząd Skarbowy w Sanoku 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemu alarmowego SSWiN. 14. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemu alarmowego -SSWiN. 15. Urząd Skarbowy w Strzyżowie 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemu alarmowego -SSWiN. 16. Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 2) Konserwacja systemu alarmowego -SSWiN. 17. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu 1. USŁUGI OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1) Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia nieruchomości oraz osób w niej przebywających. 2) Podłączenie istniejącego systemu alarmowego obiektu do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, monitorowanie systemów alarmowych obiektu (przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych oraz na wezwanie). 3) Konserwacja systemu alarmowego- SSWiN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usmielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach