Przetargi.pl
Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów/2017 - zam. z wolnej ręki

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97400 Bełchatów, ul. Bawełniana
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 446 330 819
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18
  97400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 446 330 819
  REGON: 59076538100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów/2017 - zam. z wolnej ręki
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Załadunek odpadów na przenośniki podawcze do: - rozdrabniacza wstępnego Jupiter 3200, - rozdrabniacza końcowego Power Komet 2800, - rozdrabniacza mobilnego DW 3060 (sprzęt zastępczy, - rozrywarki worków BRT, - sita mobilnego SM518 (sprzęt zastępczy). 2. Załadunek gotowego paliwa alternatywnego na samochody (19 12 10), 3. Mieszanie gotowego paliwa alternatywnego w hali magazynowej paliw, 4. Załadunek odpadów na samochody do wywozu z terenu ZWB (frakcja podsitowa, nadsitowa, szkło, złom itd.), 5. Przemieszczanie (podgarnianie) odpadów na terenie zakładu (19 12 12 (frakcja nadsitowa, podsitowa, lekka, ciężka), 20 03 01, odpady przemysłowe, szkło, gruz, złom), Do wykonania usługi Zamawiający przeznacza: 1. Ładowarka HSW- 534 szt. 1, nr fabryczny 2700002PO877808, nr inwentarzowy 626/580; 2. Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, nr fabryczny 760100, nr inwentarzowy 642/580; 3. Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, nr fabryczny 590839, nr inwentarzowy 614/580; 4. Ciąg technologiczny i wszystkie urządzenia przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego i sortowania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach