Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont ogrodzenia w otoczeniu budynku Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163 , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, fax. 042 25 47 181
  REGON: 001022890
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont ogrodzenia w otoczeniu budynku Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie ogrodzenia frontowego od strony ul. Wólczańskiej, remoncie ogrodzenia w granicy z sąsiednią nieruchomością od strony Przedszkola nr 75, w otoczeniu budynku Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (Dz. Nr ewid. 337/1, obręb S-6), który jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków. 2.Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią: 1)Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ; 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2 do SIWZ; 3)Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ; 4)Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45340000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach