Przetargi.pl
Obsługa jednostek pływających goszczących w Zespole Portowym Szczecin-Świnoujście w związku z wydarzeniem BALTOPS 2017

Centrum Żeglarskie ogłasza przetarg

 • Adres: 70800 Szczecin, Ul. Przestrzenna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 46 00 844; 46 00 845 , fax. 91 46 00 391
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Żeglarskie
  Ul. Przestrzenna 19
  70800 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 46 00 844; 46 00 845, fax. 91 46 00 391
  REGON: 39229268600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa jednostek pływających goszczących w Zespole Portowym Szczecin-Świnoujście w związku z wydarzeniem BALTOPS 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zapewnienie przez Wykonawcę koordynacji usług agencyjnych agentów morskich obsługujących flotę liczącą od 40 do 50 okrętów, w tym koordynacja odprawy imigracyjnej członków załóg, udostępniania opieki medycznej, usług i realizacji zleceń agentów jednostek w zakresie: a) odbiór odpadów, ścieków, odpadów olejowych z jednostek itp., b) usługi pilotowe, holownicze i cumownicze, c) dostawa paliwa, d) dostawa prowiantu, e) dostawa wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63726600-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach