Przetargi.pl
Obsługa instruktorska zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – część II zamówienia

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  REGON: 384503002
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa instruktorska zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – część II zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży idorosłych w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli w roku 2022 w terminachustalonych przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92600000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach