Przetargi.pl
Naprawa tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Błękitnej 1 i 1A, Gdynia

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 011263946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Błękitnej 1 i 1A, Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa tarasów na budynkach Błękitna 1 i 1A, Gdynia” Budynek Błękitna 1 – powierzchnia tarasu ok: 129 m2 Budynek Błękitna 1a – powierzchnia tarasu ok. 117 m2 2. W zakres prac wchodzi: 1) Demontaż balustrad (mocowane do tarasu) – składowanie i ponowny montaż . 2) Rozbiórka elementów warstw wykończeniowych tarasów – pyłki, warstwa dociskowa, izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne na tarasie oraz warstwę izolacji pod tarasem, ACO. 3) Oczyszczenie i osuszenie płyty żelbetowej 4) Zalanie i zabezpieczenie istniejących przepustów przez strop do połączenia ACO. 5) Wykonanie nowych warstw tarasu: a) 8mm - antypoślizgowe, mrozoodporne płytki wraz z elastyczną zaprawą do spoin – kolor jasny – beż. b) Zaprawa klejowa – mrozoodporna, do stosowania na zewnątrz. c) Elastyczna izolacja przeciwwodnad) Warstwa gruntująca – zgodna z systemem e) Min. 50 mm – warstwa dociskowa zbrojona siatką – wykonana w spadku. Dylatowana co 6m – wraz z elastycznym wypełnieniem. f) Izolacja przeciwwilgociowa (np. bitumiczna izolacja samoprzylepna) g) 12 cm – izolacja termiczna (styrodur XPS 50 ; ƛ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach