Przetargi.pl
"Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, altanie murowanej, nawierzchniach utwardzonych oraz w murowanym boksie na opał położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Poprzecznej 32 – remont przez przedsiębiorcę” dla SRK S.A. Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, altanie murowanej, nawierzchniach utwardzonych oraz w murowanym boksie na opał położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Poprzecznej 32 – remont przez przedsiębiorcę” dla SRK S.A. Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Zakres rzeczowy zamówienia. Na przedmiotowych obiektach tj. budynku mieszkalnym, altanie murowanej, nawierzchniach utwardzonych oraz w murowanym boksie na opał występuje szkoda w postaci: 1) budynek mieszkalny: pionowe zarysowania tynku na wszystkich ścianach elewacyjnych na wysokości parteru oraz pionowe pęknięcie pod dachem na ścianie wschodniej, pionowe pęknięcie na ścianie przybudówki od strony północnej, zarysowania tynku (gładź gipsowa) na ścianach zewnętrznych na klatce schodowej, pęknięcia na przewodzie kominowym widoczne w pomieszczeniu kotłowni oraz w pomieszczeniu składowym za kotłownią w piwnicy, zawilgocenia w pomieszczeniach piwnicznych na ścianie południowej na wysokości gruntu oraz tworzenie się zawilgoceń przy posadzkach w piwnicy pod przybudówką, zawilgocenia w pomieszczeniach piwnicznych na ścianie północnej, wypiętrzona i spękana posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniu piwnicznym od strony północnej, drobne zarysowania tynków na ścianach w kuchni na parterze oraz w dużym pokoju na piętrze, poziome pęknięcia i zarysowania tynków w wewnętrznych i zewnętrznych wnękach okiennych (odpadnięcie tynku na styku okiennicy i węgarka w oknie od strony południowo – zachodniej na piętrze), wychylenie budynku z pionu, 2) altana murowana: pęknięcia tynku w narożach północno – wschodnim i północno – zachodnim na elewacji oraz zarysowania na elewacji południowej, pęknięcia w pomieszczeniu altany w narożach północno – wschodnim i północno – zachodnim, 3) nawierzchnia utwardzona: pęknięcia ścianek murowanych z kamienia przy skalniaku, deformacja nawierzchni utwardzonej pomiędzy altaną a skalniakiem oraz wokół skalniaka, 4) murowany boks na opał: wskrośne pęknięcia na styku ścianki boksu od strony zachodniej i ścianą elewacyjną altanki, pęknięcia i zarysowania na tynkach ścianek boksu, nieszczelności pokrycia dachowego skutkuje miejscowymi przeciekami do pomieszczeń poddasza budynku. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do SIWZ. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach