Przetargi.pl
"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych."

Muzeum - Zamek w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252008 do 10 , fax. 172 252 012
 • Data zamieszczenia: 2021-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252008 do 10, fax. 172 252 012
  REGON: 27705500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest montaż sieci sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych. Budynek Stajni Cugowych jest budynkiem dwu kondygnacyjny. Główne urządzenia teletechniczne zlokalizowane będą na parterze w pomieszczeniu ochrony: (1) Centrala SSP, (2) System sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku , zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw pożarowych oraz według projektu. W instalacji należy zastosować system SSP oparty na jednej centrali głównej (lokalizacja w pomieszczeniu ochrony budynku stajni). Centrala będzie posiadała zapas miejsca na pętli i będzie umieszczona w pomieszczeniu socjalnym na parterze. Do ochrony obiektu należy zastosować optyczne czujki dymu według specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach