Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław (0052) gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 822 05 01 wewn. 304 , fax. 43 822 78 61
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Plac Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 822 05 01 wewn. 304, fax. 43 822 78 61
  REGON: 730934789
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sieradz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław (0052) gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław (0052) gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.2. Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy:ETAP I – Odtworzenie osnowy archiwalnej i założenie roboczej bazy danych EGIB; ETAP II – Działania informacyjne, ustalenie granic działek ewidencyjnych, pozyskanie danych opisowych budynków i lokali, pomiar budynków oraz użytków;ETAP III – Wyłożenie projektu, rozpatrzenie uwag i aktualizacja EGIB danymi z modernizacji.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SWZ – Warunki Techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach