Przetargi.pl
Mieszanka paszowa dla tuczników SK 2

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 79728000930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mieszanka paszowa dla tuczników SK 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mieszanka paszowa dla tuczników SK 2 w ilości 15 ton o następujących parametrach jakościowych: Składniki mieszanki % Pszenica 20 Jęczmień 20 Pszenżyto 30 Śruta sojowa 13 Pozostałe* 17 Razem 100 * produkty uboczne (typu pszenmiks, otręby pszenne), składniki mineralne, witaminy, aminokwasy, enzymy paszowe (fitaza, ksylanaza), olej roślinny, przeciwutleniacz) Deklarowana zawartość w 1 kg mieszanki: w 1 kg Energia metaboliczna MJ 12,8 Białko surowe g 155 Lizyna g 8,0 Metionina+cystyna g 4,8 Treonina g 5,2 Tryptofan g 1,5 Wapń g 6,0 Fosfor g 4,0 Sód g 1,5 Żelazo mg 100 Mangan mg 40 Cynk mg 130 Miedź mg 20 Jod mg 1 Selen mg 0,3 Witamina A j.m. 6500 Witamina D3 j.m. 2000 Witamina E mg min. 60 Witamina K3 mg 3 Witamina B1 mg 1,5 Witamina B2 mg 5 Witamina B6 mg 3 Witamina B12 mg 0,025 Biotyna mg 0,1 Kwas pantotenowy mg 12,5 Niacyna mg 25 Kwas foliowy mg 0,4 Chlorek choliny mg 300 Fitaza + Ksylanaza + Przeciwutleniacz + Mieszanka w formie granulatu o średnicy granul 3-4 mm luzem. Dostawa samochodem pozwalającym rozładunek pneumatyczny (transport na wysokość do 10 m). Termin ważności do spożycia min. 4 miesiące od daty produkcji. W ofercie należy podać nazwę producenta pasz. Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) znajdują się na liście zakładów uprawnionych do produkcji pasz wystawionej dla producenta paszy przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie odnośnie siedziby producenta paszy b) posiadają jeden z certyfikatów w zakresie produkcji pasz (ISO 9001: 2008, ISO 22000: 2006, GMP)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach