Przetargi.pl
kukrydza paszowa

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 79728000930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kukrydza paszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kukurydza paszowa w ilości 100 ton (2 x 50 ton) Parametry jakościowe: - wilgotność ziarna max – 14% - brak szkodników magazynowych - brak ziaren z pleśnią - brak zanieczyszczeń nieorganicznych - zapach swoisty, barwa odpowiednia dla gatunku - ilość ziaren uszkodzonych (połamanych) max 6% Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu. Loco magazyn ZD Pawłowice. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeb własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03211200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach