Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 3523100, 3523281 , fax. 673 523 299
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
  ul. Sikorskiego 9
  64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 3523100, 3523281, fax. 673 523 299
  REGON: 30858300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-trzcianka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę zgłaszanych potrzeb dostawa do apteki Szpitala Powiatowego w Trzciance materiałów opatrunkowych zgodnie z załącznikami do specyfikacji stanowiącymi jej integralną część. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na okres 2 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach