Przetargi.pl
Meble medyczne i biurowe, łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, lampa medyczna, chłodziarki, kardiomonitor, wagi medyczne, koce i poduszki, stanowiska do pielęgnacji noworodków, kosze, ssaki, podajniki na papier, dozowniki płynów i inne

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5393472 , fax. +48 602816545
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
  ul. Żołnierska 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5393472, fax. +48 602816545
  REGON: 29558000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Meble medyczne i biurowe, łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, lampa medyczna, chłodziarki, kardiomonitor, wagi medyczne, koce i poduszki, stanowiska do pielęgnacji noworodków, kosze, ssaki, podajniki na papier, dozowniki płynów i inne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego różnych wyrobów na doposażenie Bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w asortymencie oraz ilościach podanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ wg. nw. zadań tj. meble medyczne i biurowe, aparatura medyczna i inne wyposażenie pomieszczeń biurowych, sal zabiegowych i sal chorych. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV - 33192300-5, 33167000-8, 34928480-6, 39140000-5, 39711110-3, 39511100-8, 33192200-4, 39711110-3, 33192100-3, 33192110-6, 33157800-3, 33195100-4, 33194110-0, 33192120-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach