Przetargi.pl
Malowanie klatek schodowych oraz remont schodów bocznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 34 90 691, , fax. 323 490 580
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 34 90 691, , fax. 323 490 580
  REGON: 000017756
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie klatek schodowych oraz remont schodów bocznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatek schodowych oraz remont schodów bocznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach