Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach i do IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie

Instytut Metali Nieżelaznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Sowińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2380316, 3280200, , fax. 322 316 933
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych
  Sowińskiego 5
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2380316, 3280200, , fax. 322 316 933
  REGON: 2754200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach i do IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w Załączniku IMN, część 1); Część II – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w Załączniku IMN, część 2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach