Przetargi.pl
KURSY MISTRZOWSKIE „TEXTILE DESIGN WORKSHOPS” DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275790
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KURSY MISTRZOWSKIE „TEXTILE DESIGN WORKSHOPS” DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej w formie warsztatów polegającej na przeprowadzeniu przez praktyków z zagranicy tzw. „kursów mistrzowskich” z zakresu „Textile Design Workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.część 1 - Textil Design2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej w formie warsztatów polegającej na przeprowadzeniu przez praktyków z zagranicy tzw. „kursów mistrzowskich” z zakresu „Textile Design Workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.część 2 -Textil Art.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach