Przetargi.pl
Koszenie łąk ze zbiorem siana wraz z zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sezonie 2020 w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-220 Narewka, Gruszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6858344 , fax. 85 6858677
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
  Gruszki 10
  17-220 Narewka, woj. podlaskie
  tel. 85 6858344, fax. 85 6858677
  REGON: 05002671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie łąk ze zbiorem siana wraz z zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sezonie 2020 w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres prac obejmuje jednokrotne skoszenie traw na łąkach Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach na powierzchni 43,07 ha oraz zabiegi rolnicze służące polepszeniu bazy pokarmowej. Zamówienie zostanie podzielone na 2 etapy: 1.1.ETAP I 1)Skoszenie traw wraz ze zbiorem siana na powierzchni 21,63ha (pkt. 3) w terminie od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. Prace polegają na: •skoszeniu trawy; •przegrabieniu (suszenie siana) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki i rozumieć trzeba jako jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy na całej powierzchni łąki, •zbiorze siana luzem lub za pomocą przyczepy samozbierającej •siano powinno być złożone do pobliskich brogów lub w stogi, ułożone warstwowo wokół masztu, odpowiednio zaczubione, wysokość stogu wyższa niż szerokość podstawy, wyładunek i złożenie siana nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, •Koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 10 cm nad powierzchnią gruntu. •Nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni. •Zleceniodawca dopuszcza również w ramach planowanej usługi wyrobienie ze skoszonej trawy bel sianokiszonki za pomocą prasy belującej o zawartości 40-60% suchej masy. Zmagazynowanie i zafoliowanie gotowych bel powinno zostać wykonane na terenie placu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach lub przy siedzibie Leśnictwa Gnilec bądź Leśnictwa Rybaki. 2)Skoszenie łąk za pomocą kosiarki bijakowej na powierzchni 21,44ha (pkt 3) w terminie do 31 lipca 2020r. 3)Wykaz powierzchni przeznaczonych do koszenia na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Zbiór: 1.01-05-1-10-41A-f-00, pow.(ha) 0,60 2.01-05-2-04-758C-j -00 pow.(ha) 0,75 3.01-05-2-04-758C-k-00 pow.(ha) 0,75 4.01-05-1-02-66A-c -00 pow.(ha) 0,40 5.01-05-1-10-67B -d -00 pow.(ha) 0,90 6.01-05-2-06-46B -n -00 pow.(ha) 0,50 7.01-05-2-05-759B -j -00 pow.(ha) 0,70 8.01-05-3-08-95A -i -00pow.(ha) 0,50 9.01-05-3-09-129A -a -00 pow.(ha) 3,00 10. 01-05-3-09-155B -f -00 pow.(ha) 0,80 11. 01-05-3-09-187B -g -00 pow.(ha) 0,70 12. 01-05-3-09-187B -h -00 pow.(ha) 0,50 13. 01-05-3-09-187B -i -00 pow.(ha) 0,60 14. 01-05-3-09-187D -b -00 pow.(ha) 0,60 15. 01-05-3-09-187D -a -00 pow.(ha) 0,60 16. 01-05-1-10-85D -b - 00 pow.(ha) 0,54 17. 01-05-1-10-85D -c -00 pow.(ha)0,65 18. 01-05-1-10-85D -d -00 pow.(ha) 0,51 19. 01-05-1-10-85D -i -00 pow.(ha) 0,13 20. 01-05-3-08-124D -h -00 pow.(ha) 6,00 21. 01-05-3-08-124D -i -00 pow.(ha) 0,60 22. 01-05-2-05-774C -i -00 pow.(ha) 0,30 23. 01-05-2-05-774C -l -00 pow.(ha) 1,00 Bijakowa: 24. 01-05-3-09-129C -a -00 pow.(ha) 3,00 25. 01-05-1-02-42B -a -00 pow.(ha) 1,00 26. 01-05-1-10-27C -j -00 pow.(ha) 0,30 27. 01-05-1-10-27A -c -00 pow.(ha) 1,00 28. 01-05-1-10-27A -h -00 pow.(ha) 0,12 29. 01-05-1-10-40A -d -00 pow.(ha) 0,50 30. 01-05-1-10-51D -i -00 pow.(ha) 0,50 31. 01-05-2-04-753B -g -00 pow.(ha) 0,30 32. 01-05-2-04-754A -h -00 pow.(ha) 0,10 33. 01-05-2-05-767C -c -00 pow.(ha) 0,64 34. 01-05-2-05-767C -d -00 pow.(ha) 0,40 35. 01-05-2-05-767C -f -00 pow.(ha) 0,25 36. 01-05-2-06-59D -d -00 pow.(ha) 1,00 37. 01-05-3-07-75A -c -00 pow.(ha) 0,50 38. 01-05-3-07-76A -i -00 pow.(ha) 0,88 39. 01-05-3-07-76C -d -00 pow.(ha) 0,20 40. 01-05-3-08-121D -h -00 pow.(ha) 0,05 41. 01-05-3-08-122D -f -00 pow.(ha) 0,15 42. 01-05-3-08-151B -a -00 pow.(ha) 0,10 43. 01-05-3-08-152A -b -00 pow.(ha) 0,10 44. 01-05-3-08-152B -a -00 pow.(ha) 0,10 45. 01-05-3-08-151A -f -00 pow.(ha) 0,30 46. 01-05-3-08-98A -a -00 pow.(ha) 0,20 47. 01-05-3-08-99A -g -00 pow.(ha) 0,20 48. 01-05-3-09-103E -a -00 pow.(ha) 5,00 49. 01-05-3-09-126D -h -00 pow.(ha) 0,60 50. 01-05-3-09-103B -a -00 pow.(ha) 2,50 51. 01-05-3-09-103B -f -00 pow.(ha) 1,45 ŁĄCZNIE 43,07 1.2.ETAP II 1) Wysiew wapna węglanowo-magnezowego w ilości 1,5t/ha (granulat) lub 2t/ha (luz) zawierającego w swoim składzie min. 12% MgO na powierzchni 16,63ha (wykaz pkt 1.2. ETAP II2)) w okresie od 01.10.2020r. do 30.11.2020 r. (zakup wapna leży po stronie wykonawcy). 2) Wykaz powierzchni przeznaczonych do zabiegu wapnowania. 1. 01-05-1-10-41A -f -00 pow.(ha) 0,60 2. 01-05-1-02-66A -c -00 pow.(ha) 0,40 3. 01-05-1-10-67B -d -00 pow.(ha) 0,90 4. 01-05-2-05-759B -j -00 pow.(ha) 0,70 5. 01-05-3-08-95A -i -00 pow.(ha) 0,50 6. 01-05-3-09-187B -g -00 pow.(ha) 0,70 7. 01-05-3-09-187B -h -00 pow.(ha) 0,50 8. 01-05-3-09-187B -i -00 pow.(ha) 0,60 9. 01-05-3-09-187D -b -00 pow.(ha) 0,60 10. 01-05-3-09-187D -a -00 pow.(ha) 0,60 11. 01-05-1-10-85D -b - 00 pow.(ha) 0,54 12. 01-05-1-10-85D -c -00 pow.(ha) 0,65 13. 01-05-1-10-85D -d -00 pow.(ha) 0,51 14. 01-05-1-10-85D -i -00 pow.(ha) 0,13 15. 01-05-3-08-124D -h -00 pow.(ha) 6,00 16. 01-05-3-08-124D -i -00 pow.(ha) 0,60 17. 01-05-2-05-774C -i -00 pow.(ha) 0,30 18. 01-05-2-05-774C -l -00 pow.(ha) 1,00 19. 01-05-3-09-155B -f -00pow.(ha) 0,80 ŁĄCZNIE 16,63 ha 3)W przypadku wyrobienia i odbioru bel sianokiszonki z powierzchni przeznaczonych do zbioru Zleceniodawca wymaga aby karma została rozwieziona oraz wyłożona przez Wykonawcę w terminie od 01 października 2020r. do 30 listopada 2020r. Rozwiezienie i wyłożenie bel nastąpi: 2 razy w miesiącu październik oraz 2 razu w miesiącu listopad. 4) Miejsca przeznaczone do rozwiezienia i wyłożenia bel sianokiszonki. 1. 01-05-1-10-40A -d -00 2. 01-05-1-10-41A -f -00 3. 01-05-2-04-753B -g -00 4. 01-05-2-04-754A -h -00 5. 01-05-1-02-66A -c -00 6. 01-05-1-10-67B -d -00 7. 01-05-2-06-46B -n -00 8. 01-05-2-05-759B -j -00 9. 01-05-3-08-95A -i -00 10. 01-05-3-09-103E -a -00 11. 01-05-3-09-126D -h -00 12. 01-05-3-09-129A -a -00 13. 01-05-3-09-187B -g -00 14. 01-05-3-08-124D -h -00 15. 01-05-3-08-124D -i -00 16. 01-05-3-09-155B -f -00 17. 01-05-2-05-774C -i -00 2.Zamawiający szacuje plon z łąk podlegających zbiorze siana na poziomie ok. 3t/ha. 3.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1)Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 SIWZ). 2)Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Browsk Gruszkach w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) –w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 3)Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 4)Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót, wykonanie zabiegu wapnowania – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 5)Odbiór prac będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac. 6)Wykonawca korzysta z własnego sprzętu technicznego. 4.Istnieje możliwość wizji terenowej poszczególnych powierzchni i okazanie ich przez koordynatora projektu „Kompleksowej ochrony żubra w Polsce” lub leśniczego ds. łowieckich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór ww. oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach