Przetargi.pl
Konserwacje, drobne prace remontowe, oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 621 93 81 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego 9
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 621 93 81, fax. -
  REGON: 850034311
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzb.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacje, drobne prace remontowe, oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB, roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach