Przetargi.pl
Kompleksowe zapewnienie energii cieplnej dla budynku MOPS w Stalowej Woli. mieszczącego się przy ul. Dmowskiego 1

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48508082032, +48506656760
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. +48508082032, +48506656760
  REGON: 384503002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zapewnienie energii cieplnej dla budynku MOPS w Stalowej Woli. mieszczącego się przy ul. Dmowskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zapewnienie dostarczania energii cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, mieszczącego się przy ul. Dmowskiego 1 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r, Charakterystyka budynku: obiekt użyteczności publicznej –powierzchnia 2212,17 m2. 2. Zamówiona moc cieplna 0.10600 MW - w tym: - na potrzeby grzania – 0,10600 MW - Grupa taryfowa: A-2 WI 3. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej o średniodobowych parametrach zmiennych w funkcji średniodobowej temperatury zewnętrznej przedstawionej odrębnie w formie tabeli regulacyjnej. 4. Dla potrzeb centralnego ogrzewania ciepło będzie dostarczane w okresie sezonu grzewczego. Dostawca rozpoczyna lub przerywa dostarczanie ciepła w tym okresie do wskazanego obiektu na pisemny wniosek Odbiorcy, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku przez odbiorcę. 5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować wzór umowy w oparciu o istotne postanowienia umowy zawarte w niniejszym zaproszeniu i przekazać Zamawiającemu celem akceptacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach