Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych, środków czystości i środków dezynfekujących w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 226 947 503 , fax. 48 22 694 72 96
 • Data zamieszczenia: 2021-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 226 947 503, fax. 48 22 694 72 96
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kprm.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych, środków czystości i środków dezynfekujących w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych, środków czystości i środków dezynfekujących w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach