Przetargi.pl
kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala, tj. na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Kardiologicznym SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 444 483 , fax. 256 444 483
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kilińskiego 29
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 444 483, fax. 256 444 483
  REGON: 31030900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala, tj. na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Kardiologicznym SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala, tj. na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Kardiologicznym SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15 zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologiczno–porządkowymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach