Przetargi.pl
Świadczenie usług outsourcingowych przy realizacji procesów obsługi klienta w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ogłasza przetarg

 • Adres: 01-171 Warszawa, ul. Młynarska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 532 82 16 , fax. 22 833 08 86
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 532 82 16, fax. 22 833 08 86
  REGON: 17445217000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług outsourcingowych przy realizacji procesów obsługi klienta w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług kompleksowej obsługi Infolinii. Bezpłatna infolinia dla pacjentów jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19 podczas trwającej epidemii pełniąc pomoc edukacyjną i interwencyjną dla pacjentów oraz ich bliskich w zakresie przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązkach oraz zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Celem jest zapewnienie większej dostępności do informacji dotyczącej praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce dla obywateli w związku z trwającym stanem epidemii i zwiększonym zainteresowaniem obywateli do korzystania z tych informacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64211000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach