Przetargi.pl
Kompleksowa usługa w zakresie: przeglądów, napraw bieżących oraz okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.wloclawek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa w zakresie: przeglądów, napraw bieżących oraz okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zlecanych każdorazowo napraw mechanicznych i diagnostycznych oraz usługi w zakresie: przeglądów technicznych - okresowych badań technicznych, napraw bieżących i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, a w szczególności: 1) wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i rejestracyjnych, 2) wykonywanie napraw wynikających z przeglądów, 3) wykonywanie napraw bieżących wynikających z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 4) świadczenie usługi holowania, bądź przewozu karetki na lawecie, 5) wykonywanie bieżących konserwacji, 6) diagnostykę, w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia i wymianie sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie, przechowywanie oraz utylizację zużytych opon, 7) demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, 8) montaż nowych części, akcesoriów użytych do naprawy, 9) dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych - opon, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych, 10) serwis klimatyzacji oraz systemów ogrzewania ambulansu - Webasto, 11) serwis instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych, 12) mycie i kosmetykę pojazdów ( naprawa i pranie tapicerki) oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego wyglądu ambulansów, 13) usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych takich jak np.: naklejanie oznakowania ambulansu w postaci pasów, emblematów specjalistycznych, logo Zamawiającego, napisów wykonanych z kolorowej folii samoprzylepnej. II. Kompleksowa usługa w zakresie: przeglądów, napraw bieżących oraz okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 1. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 319 CDI, numer rejestracyjny: CW 68909, rok produkcji: 2011, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 110, 2. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 319 CDI, numer rejestracyjny: CW73255, rok produkcji: 2012, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 119, 3. Marka pojazdu: Mercedes Vito 115 CDI, numer rejestracyjny: CW 63180, rok produkcji: 2010, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 270, 4. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 313 CDI, numer rejestracyjny: CW 48352, rok produkcji: 2008, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 289, 5. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 313 CDI, numer rejestracyjny: CW 36003, rok produkcji: 2006, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 454, 6. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 313 CDI, numer rejestracyjny: CW 32403, rok produkcji: 2005, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 315, 7. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 313 CDI, numer rejestracyjny: CW 36002, rok produkcji: 2006, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 388, 8. Marka pojazdu: Mercedes Vito 115 CDI, numer rejestracyjny: CW 58266, rok produkcji: 2009, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 178, 9. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 319 CDI, numer rejestracyjny: CW 68910, rok produkcji: 2011, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 133, 10. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 319 CDI, numer rejestracyjny: CW73256, rok produkcji: 2012, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 128, 11. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 315 CDI, numer rejestracyjny: CW 36004, rok produkcji: 2006, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 444, 12. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 315 CDI, numer rejestracyjny: CW 43148, rok produkcji: 2007, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 287, 13. Marka pojazdu: Mercedes Vito 111 CDI, numer rejestracyjny: CW 48353, rok produkcji: 2008, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 400, 14. Marka pojazdu: Mercedes Vito 115 CDI, numer rejestracyjny: CW 38787, rok produkcji: 2006, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 389, 15. Marka pojazdu: Mercedes Sprinter 313 CDI, numer rejestracyjny: CW 36001, rok produkcji: 2006, przebieg w tysiącach kilometrów na dzień 31.12.2014 r.: 356. III. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca musi zagwarantować każdorazowe przyjęcie zleconego - zgłoszonego do naprawy samochodu i wykonywanie naprawy co najmniej od godz. 7:30 do 17:00 w dni robocze: od poniedziałku do piątku oraz od godz. 7:30 do 14:00 w soboty. Serwis naprawy karetek - ambulansów musi być zlokalizowany w odległości do 15 km od siedziby dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego 87-800 Włocławek, ulica Lunewil 15. 2. Przewidywana roczna liczba roboczogodzin - 900 Rbh. 3. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i wykonania drobnych, awaryjnych napraw niezbędnych do eksploatacji pojazdu - w godzinach pracy zakładu Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się, po otrzymaniu zlecenia naprawy od Zamawiającego i po potwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu kosztu i terminu wykonania usługi, do bezzwłocznego przyjęcia pojazdu i przystąpienia do realizacji usługi, jak również do dołożenia wszelkich starań do zminimalizowania czasu naprawy. 5. Rozliczenie napraw wynikłych ze zdarzeń losowych objętych odrębną umową ubezpieczenia Zamawiającego, nastąpi na podstawie kosztorysu powypadkowego ubezpieczyciela. 6. W trakcie przeglądów okresowych i obsługi technicznej, oprócz czynności zawartych w instrukcji obsługi dla danej marki i typu karetki szpitalnej, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić komputerowe badanie pojazdu na ścieżce diagnostycznej z jednoczesnym załączeniem wydruków. 7. W zakresie zleconej usługi naprawy pojazdu Wykonawca musi zapewnić również wykonanie napraw lub wymiany niezbędnych części oraz elementów nie będących bezpośrednio związanymi z przedmiotem zlecenia, a wynikającymi z ich uszkodzeń, specyfiki i technologii zleconej naprawy oraz ze specjalistycznej budowy ambulansów Zamawiającego, jak również wykonanie niezbędnych regulacji oraz diagnostyki w trakcie i po wykonanej naprawie. Zapewnienie usługi pomocy drogowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę ( holowanie - przewóz na lawecie) na koszt Wykonawcy. 8. Każdorazowo zlecona naprawa ma polegać na przywróceniu przedmiotu zamówienia do pełnej sprawności technicznej, poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów, 9. Każdorazowo zlecona naprawa samochodu ma polegać również na zastosowaniu przez Wykonawcę odpowiednich i najlepszych jakościowo materiałów oraz części zamiennych, zapewniających właściwą jakość, wytrzymałość i estetykę realizacji prac naprawczych i ewentualnych wykończeniowych. 10. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne oraz opony do wykonania naprawy lub wymiany ma zapewnić Wykonawca w uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku stosowania materiałów i części nieoryginalnych lub zamienników. W przypadku części zamiennych lub elementów wyposażenia specjalistycznego ambulansu zamawiający może uczestniczyć w zaopatrzeniu w takie części. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania usługi z części (materiałów) przez niego powierzonych. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania naprawionego samochodu czystego i uporządkowanego oraz odpowiednio zakonserwowanego. 12. Od momentu przejęcia przez przedstawiciela Wykonawcy, do odbioru po naprawie przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazaną karetkę oraz jego wyposażenie. 13. Liczba karetek podlegających obsłudze w ramach niniejszego zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu w okresie trwania umowy. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia. Pojazdy wymienione w pkt. 3.1 mogą ulegać wymianie na inne, z tym zastrzeżeniem, iż nie ulegnie zwiększeniu maksymalna ilość pojazdów podana w tym pkt. 14. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie usługi, natomiast gwarancja na wszystkie użyte do wykonania usługi części zamienne będzie zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta części. 15. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi. 16. W przypadku awarii karetki po wykonanej wcześniej usłudze przez Wykonawcę, Wykonawca na swój koszt odbierze karetkę z miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie drogowym i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od momentu uznania reklamacji. Wykonawca w ciągu 1 dnia od odbioru karetki ( zgodnie ze zdaniem poprzedzającym ) zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie ( w formie pisemnej, faksem lub mailem ) czy uznaje reklamację i wykonuje naprawę na swój koszt czy nie uznaje reklamacji. W przypadku nie zasadnego nie uznania reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić naprawę pojazdu innemu podmiotowi i kosztem usługi obciążyć Wykonawcę. 17. Zamawiający ma prawo wyłączenia niektórych samochodów z napraw zlecanych Wykonawcy. Wyłączenie niektórych napraw nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego, które może stanowić podstawę do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 18. Pomieszczenia naprawcze Wykonawcy muszą być wyposażone co najmniej w 2 stanowiska naprawcze i 1 stanowisko diagnostyczne zapewniające swobodny wjazd samochodu. 19. Pomieszczenia naprawcze powinny być zamykane, posiadać możliwość podgrzewania w niskich temperaturach oraz sprawną wentylację. Pomieszczenia naprawcze Wykonawcy muszą zapewniać swobodny wjazd samochodu o wymiarach skrajnych: długość 600 cm, szerokość z lusterkami 235 cm, wysokość sygnalizatorami - 285 cm. Pomieszczenie powinno posiadać kanał przeglądowy i podnośnik o udźwigu do 3,5 tony umożliwiający wykonanie prac na podwoziu pojazdu. 20. Roboczogodzina (rbh) powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy, w tym m.in. koszty materiałów pomocniczych, sprzątanie, mycie, konserwację samochodu po naprawie, koszty związane z zakupem, transportowaniem i magazynowaniem części zamiennych oraz materiałów zużytych do naprawy, marżę i zysk Wykonawcy i inne. 21. Rozliczenie kosztów napraw przez Wykonawcę : a. Wykonawca w ciągu 4 godzin od zgłoszenia samochodu do naprawy zobowiązuje się poinformować zamawiającego ( pisemnie, faksem lub mailem ) o zakresie, koszcie usługi i terminie wykonania usługi, przedstawiając wstępny kosztorys określający co najmniej : szacowaną ilości roboczogodzin na wykonanie poszczególnych czynności naprawczych, wraz z kosztem usługi, przewidywane części zamienne i materiały jakie będą zużyte podczas naprawy wraz z podaniem ich aktualnych cen, oraz terminu wykonania usługi, b. maksymalny koszt naprawy gdy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony nie może przekroczyć także kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji brutto, sporządzonej wg norm producenta w systemie typu Autodata, Workshop, Audatex lub w innym równoważnym systemie, umożliwiającym dokonanie wyceny naprawy samochodu, Wysokość marży - wielkość %, którą Wykonawca dolicza do cen zakupu części zamiennych. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez producentów/ głównych importerów. c. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania informacji od Wykonawcy, o której mowa w pkt. a, potwierdzi zakres, koszt i termin wykonania usługi naprawy lub zwróci się o zmianę całości lub części wyceny lub terminu wykonania usługi albo wycofa zgłoszenie jej wykonania. W przypadku wycofania zgłoszenia wykonania usługi, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do jego wydania w stanie niezmienionym. d. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wyceny ( pkt. c ) Wykonawca dokona naprawy w terminie uzgodnionym zgodnie z pkt. c, przy czym jeśli w trakcie naprawy pojawi się konieczność zmiany zakresu naprawy w stosunku do zakresu przewidzianego we wstępnym kosztorysie ( pkt. a ) lub gdy w trakcie naprawy Wykonawca zdiagnozuje usterki, których usunięcie nie zostało zlecone przez Zamawiającego, a które mają wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o powyższym Zamawiającego i uzyskać od niego akceptację ( w formie pisemnej, faksowej lub mailowej ) do kontynuowania naprawy w zmienionym zakresie, e. po zakończeniu naprawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy zawierający co najmniej : - rozliczenie ilości roboczogodzin na wykonanie poszczególnych czynności naprawczych, pomnożonych przez stawkę za jedną roboczogodzinę, - rozliczenie ilości roboczogodzin na wykonanie poszczególnych czynności naprawczych, pomnożonych przez stawkę za jedną roboczogodzinę, - wykaz zużytych do naprawy części zamiennych i materiałów wraz z cenami, sporządzony na podstawie źródłowych faktur zakupu części i materiałów, które zostaną dołączone do wykazu, wykaz części i materiałów musi zawierać co najmniej: nazwę części lub materiałów, ilość, cenę z podatkiem VAT oraz wysokością marży podanej w formularzu ofertowym , f. Zamawiający zweryfikuje dostarczone przez Wykonawcę rozliczenie ilości roboczogodzin oraz kosztorys w ciągu 3 dni, w ramach weryfikacji powyższych dokumentów Zamawiający uprawiony jest żądać od Wykonawcy wyjaśnień i dodatkowych dokumentów, a Wykonawca zobowiązany jest te żądania spełnić w terminie oznaczonym przez Zamawiającego. g. w przypadku nie dających się wspólnie uzgodnić zastrzeżeń co do ilości wykonanych roboczogodzin i zamontowanych części lub zużytych materiałów, strony powołają niezależnego eksperta - biegłego Rzeczoznawcę Techniki Motoryzacyjnej, celem wydania opinii co do zakwestionowanych przez Zamawiającego pozycji w kosztorysie powykonawczym, w przypadku sporu w zakresie wyboru biegłego decyzję podejmuje Zamawiający, h. w przypadku gdy biegły w swej opinii skoryguje kosztorys powykonawczy, koszty biegłego obciążają w całości Wykonawcę, w przeciwnym przypadku koszty biegłego ponosi Zamawiający. W przypadku uznania racji obu stron koszty ekspertyzy strony poniosą solidarnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: marża
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpital.wloclawek.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach