Przetargi.pl
„Kompleksowa usługa w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 714 009 , fax. 184 777 921
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 184 714 009, fax. 184 777 921
  REGON: 49189306100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa usługa w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczenia kompleksowej usługi w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i uruchomieniem CCTV. Usługodawca zgodnie z istniejącymi przepisami będzie zobowiązany oznaczyć teren obserwowany przez kamery, z których sygnał będzie transmitowany na strony internetowe. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie 50343000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo 51314000-6 Usługi instalacji urządzeń wideo 72920000-5 Usługi archiwizacji komputerowej 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej usługi polegającej na: a) Monitoringu alarmowym i monitoringu pożarowym wraz z konserwacją: 1) Konserwacja systemu alarmowego 1 raz w roku. 2) Wpięcie do systemu Wykonawcy. 3) Monitorowanie sygnałów pożarowych z retransmisją do Państwowej Straży Pożarnej. 4) Konserwacja systemu pożarowego 1 raz w roku. 5) Rozliczenia na zasadzie opłaty miesięcznej na podstawie wystawionej faktury/rachunku. Lista obiektów podlegających monitorowaniu: Monitoring alarmowy wraz z konserwacją: - Amfiteatr wraz zabudowaniami al. Zdrojowa w Muszynie, - Budynek gospodarczy, al. Zdrojowa w Muszynie (ogrody), - Archiwum (budynek Komisariatu Policji), ul. Zielona 1 w Muszynie, - Dwór Starostów, ul. Kity 17 w Muszynie, - Pijalnia „Antoni”, al. Zdrojowa w Muszynie, - Budynek Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej, ul. Rynek 31 w Muszynie - Przejście graniczne Leluchów Circ, - Pomieszczenia, ul. Rynek 14 w Muszynie, - Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, ul. Krzywa 1 w Muszynie - Kompleks sportowy Orlik (boisko wraz z zapleczem), ul. Piłsudskiego w Muszynie - Kompleks sportowy Orlik (boisko wraz z zapleczem) Szczawnik 19 d w gminie Muszyna, - Świetlica w Jastrzębiku, Jastrzębik 22 a w gminie Muszyna, - Świetlica w Andrzejówce, Andrzejówka 11 w gminie Muszyna, - Świetlica w Szczawniku, Szczawnik 46 w gminie Muszyna, - Świetlica w Wojkowej, Wojkowa 22 w gminie Muszyna. - Hala Sportowa, ul. Rynek 13 w Muszynie, - Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”, ul. Krzywa 1 w Muszynie. b) Transfer i archiwizacja danych: 1) Transfer (przekierowanie danych) i archiwizacja danych na serwer zewnętrzny* Wykonawcy. 2) Sygnał z wszystkich kamer ma być przesyłany, rejestrowany i archiwizowany w systemie Wykonawcy z możliwością podglądu przez wskazanych użytkowników z Urzędu MiGU Muszyna. 3) Archiwizacja nagrań w systemie ciągłym do 200 kamer IP minimum 14 dni. 4) Wykonawca musi dysponować pomieszczeniem w którym przechowywane są serwery o minimalnym symetrycznym łączu 200/200 mb. 5) Rozliczenia na zasadzie opłaty miesięcznej na podstawie wystawionej faktury/rachunku. *Wymagania techniczne serwera (minimalne): 2 serwery 32 TB z możliwością rozbudowy każdego do 64 TB - obsługa do 256 kamer IP, serwer z możliwością LPR, uruchomienie wersji klienckich dla wybranej liczby użytkowników, możliwość zaaplikowania funkcji analitycznych na każdych z kamer: przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja pojazdów. c) Monitoring wizyjny, konserwacja CCTV wraz z transferem i archiwizacją danych (patrz. pkt 3b): 1) Wideoweryfikacja sygnałów alarmowych i podejmowanie odpowiednich interwencji stosownych do zagrożenia. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia operatora całodobowego Centrum Monitoringu Wizyjnego. 3) Konfiguracja systemu CCTV Zamawiającego i transfer na serwer zewnętrzny Zamawiającego. 4) Wykonawca zapewni 21 - dniową archiwizację nagrań oraz 60 - dniową historię raportów z ich wykonania. 5) Wykonawca zapewni odpowiednią metodę generowania sygnałów alarmowych z wybranych kamer celem prowadzenia wideoweryfikacji. 6) Cena uwzględniać ma utrzymanie wszystkich kamer na obiektach oraz dokonywanie wideoweryfikacji. 7) Konserwacja systemu CCTV – opłata w systemie miesięcznym do 200 kamer - 1 raz w roku. 8) Rozliczenia na zasadzie opłaty miesięcznej na podstawie wystawionej faktury/rachunku. 9) Uruchomienie usługi LPR (Licence Plate Recognition) - technologii przetwarzania obrazu, identyfikacji tablic rejestracyjnych różnego rodzaju pojazdów za pomocą kamery IP. Po Stronie Wykonawcy: utworzenie wspólnej bazy danych wszystkich pojazdów na serwerze archiwizującym historię pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na i z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz generowanie raportów miesięczny określający statystyki z rozbiciem na poszczególne województwa oraz przedkładanie raportów w schemacie miesięcznym Zamawiającego. 10) Uruchomienie systemu zliczania osób przebywających na danym terenie (Amfiteatr Zapopradzie, ścieżka rowerowa) oraz przedkładanie raportów w schemacie miesięcznym Zamawiającego. 11) Lista obiektów podlegających monitorowaniu wraz z podaniem zakresu usługi: Lp. Obiekt Istniejący system Zakres usługi 1. Amfiteatr Zapopradzie Kamera AHD 4 Mpix obiektyw szklany 2,8- 12 mm- 4 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze drogą radiową +przekierowanie na serwer Uruchomienie funkcji - zliczanie osób biorących udział w imprezach na terenie Amfiteatru. 2. Baszta+ parking pod Basztą 5 szt. Kamera IP Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 3. Cerkiew w Złockiem + plac zabaw Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 3 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe lub inne alternatywne +przekierowanie na serwer 4. Wjazd do Muszyny przy Kościele w Muszynie ul. Kościelna Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 3 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer Uruchomienie funkcji LPR – zliczanie samochodów (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów TIR) wraz z analityką dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. 5. Budynek PGK sp. z o.o. ul. Piłsudskiego Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe lub inne alternatywne +przekierowanie na serwer Uruchomienie funkcji LPR – zliczanie samochodów (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów TIR) wraz z analityką dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. 6. Kamery Powroźnik plac rekreacyjny Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 4 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 7. Dwór Starostów ul. Kity 17 Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 9 szt. Kamera kopułkowa IP - 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer -Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 8. Rynek Muszyna Kamera IP 4 Mpix obiektyw 4,7 - 84,6 mm - 3 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 9. Rynek Muszyna II W trakcie realizacji inwestycji! Od kwietnia 2021 roku uruchomienie: Kamera IPC-HFW2431T-ZS27135-S2 – 8 szt. Rejestrator NVR4216-4KS2 – 1 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 10. Pijalnia „ANNA” Za Muszynką 3 kamery analogowe Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe lub inne alternatywne +przekierowanie na serwer 11. Gniazdo bociana+ plac zabaw Złockie Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 12. Kamery nad Szczawniczkiem Siłownia wzdłuż potoku Kamera IP 2 Mpix FullHD obiektyw 2,8 - 12 mm - 10 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe lub inne alternatywne +przekierowanie na serwer 13. Muzeum Muszyna ul. Krzywa 1 4 szt. AHD Rejestrator Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze internetowe +przekierowanie na serwer 14. Ogrody Zmysłów 38 szt. kamer IP Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 15. Pijalnia Antoni + Ogrody Miłości 31 szt. kamer IP Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 16. Orlik Szczawnik 7 szt. kamer Analogowych Rejestrator Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 17. Przejście Leluchów 6 szt. kamer IP LPR Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca a zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer Uruchomienie funkcji LPR – zliczanie samochodów (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów TIR) wraz z analityką dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. 18. Skrzyżowanie przy cukierni Wanda 2 szt. kamer IP Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 19. Budynek PGK-skrzyżowanie ul. Lipowa/ul. Zielona 2 szt. kamer big-bullet IP LPR Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze radiowe +przekierowanie na serwer Uruchomienie funkcji LPR – zliczanie samochodów (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów TIR) wraz z analityką dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. 20. Świetlica Wojkowa 4 kamery AHD Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze+przekierowanie na serwer 21. Cerkiew w Złockiem 3 kamery Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze +przekierowanie na serwer 22. ul. Lipowa Wjazd od strony Piwnicznej-Zdroju 2 szt. kamer big-bullet IP LPR Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer - Wykonawca zapewni łącze radiowe +przekierowanie na serwer Uruchomienie funkcji LPR – zliczanie samochodów (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów TIR) wraz z analityką dot. sczytywania rejestracji samochodowych do pliku. 23. Milik altanka ze źródełkiem wody mineralnej Kamera IP 1 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe+przekierowanie na serwer 24. Milik - szkoła Kamera IP 1 szt. Monitoring wizyjny + konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze Światłowodowe +przekierowanie na serwer 25. Żegiestów Wieś skrzyżowanie lampa od strony torów kolejowych przy skrzynce energetycznej Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze Światłowodowe +przekierowanie na serwer 26. Żegiestów Wieś szkoły Kamera IP 2 szt Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze Światłowodowe +przekierowanie na serwer 27. Szczawnik Świetlica wiejska Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze Światłowodowe +przekierowanie na serwer 28. Szczawnik przy przedszkolu Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze Światłowodowe +przekierowanie na serwer 29. Złockie Szkoła Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze Światłowodowe +przekierowanie na serwer 30. Złockie skrzyżowanie Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 31. Jastrzębik szkoła Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 32. Jastrzębik świetlica Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 33. Muszyna ul. Jasna stadion Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 34. Muszyna ul. Grunwaldzka źródełko wody mineralnej „Grunwald” Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 35. Muszyna ul. Jasna źródło wody mineralnej „Anna” Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 36. Muszyna ul. Dmowskiego Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 37. Muszyna ul. Piłsudskiego pijalnia wody mineralnej „Milusia” Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 38. Muszyna ul. Piłsudskiego pijalnia wody mineralnej „Milusia”- park. Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze radiowe +przekierowanie na serwer 39. Muszyna ul. Piłsudskiego Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 40. Muszyna Aleja Zdrojowa budynek zaplecza lodowiska Kamera IP 2 szt. Monitoring wizyjny +konserwacja Transfer – Wykonawca zapewni łącze światłowodowe +przekierowanie na serwer 4. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt zainstalowany przez Wykonawcę do prawidłowego funkcjonowania systemu CCTV. 5. Do użytych materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane. 6. Rozliczenia na zasadzie opłaty jednorazowej na podstawie wystawionej faktury/rachunku. 7. Wykonanie prac modernizacyjnych do 30.06.2021. Modernizacja systemu w zakresie: MODERNIZACJA i URUCHOMIENIE CCTV Lp. Obiekt Nazwy istniejących elementów systemu CCTV, parametry lub ich cechy Zakres usługi 1. ul. Zielona - (Park nad Szczawniczkiem) 1. Kamera AHD 2 Mpix 2. Puszka w kolorze Kamery- 4 szt. 3. Zasilacz 5A- 2szt 4. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 2. ul. Zdrojowa – (Ogrody Zmysłów) 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 1szt 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 3. ul. Zdrojowa - (Ogrody Miłości) 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 2szt. 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt. 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 4. ul. Jasna - (Pijalnia Anna) 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 3szt 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt 3. Switch POE- 1 szt 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe 7. Montaż wysięgnika Wymiana i uruchomienie kamer 5. Powroźnik 161 - (sklep Groszek) 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 2szt. 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt. 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 6. ul. Kity 17 - (MGOK) - 11 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 2szt. 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt. 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 7. Złockie 102 - (sklep Groszek) 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 2szt. 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt. 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 8. Szczawnik (Orlik) 1. Kamera AHD 2 Mpix 2. Puszka w kolorze 3. Kamery- 4 szt 4. Zasilacz 5A- 2szt 5. Materiały montażowe Wymiana i uruchomienie kamer 9. Muszyna ul. Piłsudskiego boisko orlika 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 1szt 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt. 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Uruchomienie + internet + przyłącz zasilania 10. Muszyna Aleja Zdrojowa plac zabaw przy lodowisku (kamera skierowana na plac zabaw) 1. Kamera IP 5 Mpix 2,8-12 MZ- 1szt 2. Puszka w kolorze kamery- 1 szt. 3. Switch POE- 1 szt. 4. Złącze RJ45 hermetyczne-1szt 5. Zasilacz 5A- 1szt 6. Materiały montażowe Uruchomienie + internet + przyłącz zasilania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach