Przetargi.pl
„Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców – Roboty budowlane” Roboty brukarskie i elementy małej architektury.

Gmina Tuczępy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-142 Tuczępy, Tuczępy 35
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuczępy
  Tuczępy 35
  28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010820
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców – Roboty budowlane” Roboty brukarskie i elementy małej architektury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót brukarskich i elementów małej architektury dla zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” – w ramach zadania rewitalizacyjnego: Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości Tuczępy”Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości Tuczępy w ramach zadania przewidziano:1) Strefa wokół budynku Szkoły Podstawowej: - budowa ścieżki edukacyjnej (ścieżka utwardzona kostką brukową, montaż tablic edukacyjnych, montaż kosza na śmieci i ławki parkowej);- uzupełnienie nasadzeń, - montaż ławek parkowych, - montaż koszy na śmieci, - dostawa stacji pogody „Mały meteorolog” , - montaż stojaków na rowery, pięciostanowiskowych, - częściowy demontaż ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia,- uzupełnienie placu zabaw w nowe urządzenia i wykonanie w tych miejscach nawierzchni trawiastej, - budowa wiaty śmietnikowej, - budowa budynku gospodarczego, blaszanego, - ułożenie asfaltu;- ułożenie kostki brukowej, - wykonanie monitoringu (kamery, rejestrator i instalacja);- wykonanie miejsc parkingowych utwardzonych asfaltem, - montaż altany sześciokątnej ze stałem, ławkami i grillem przenośnym, - montaż oświetlenia LED, Działka objęta zadaniem: 280/15; 280/8.2) Strefa sportu – otoczenie boisk: - uzupełnienie ogrodzenia z montażem bramy przesuwnej, - budowa altany zadaszonej ze stoły i ławkami, - wykonanie monitoringu (kamery, rejestrator i instalacja);- wykonanie oświetlenia lamy LED, - uzupełnienie nasadzeń, - wykonanie zjazdu na drogę i jego utwardzenie asfaltem, Działka objęta zadaniem: 280/8; 289/2. 3) Strefa centralna – otoczenie budynku Urzędu Gminy: - demontaż starego ogrodzenia, - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (przed UG) w celu założenia kilku klombów, wykonanie w nich nasadzeń i założenie oświetlenia lampy LED, - montaż koszy na śmieci, - montaż ławek parkowych, - montaż tablicy ogłoszeniowej oraz demontaż starej, - montaż stojaka na rowery pięciostanowiskowego, - kosz na segregację odpadów, - wykonanie miejsc parkingowych (za UG);- utwardzenie ścieżek pieszych, - wykonanie bram wjazdowych, - oświetlenie – lampy LED, - wykonanie monitoringu (kamery z rejestratorem i instalacja);Działki objęte zadaniem: 288/1; 289/2; 280/4; 285. 4). Strefa centralna – otoczenie Centrum Kultury: - utwardzenie kostką brukową(części terenu), - wykonanie monitoringu (kamery i instalacja), - kosz na segregację odpadów, - altana zadaszona ze stołami i ławkami, - utwardzenie terenu pod asfalt, - demontaż ogrodzenia, - nasadzenia krzewów, - asfalt – droga wewnętrzna do Ośrodka zdrowia, - budowa wiaty śmietnikowej, Działki objęte zadaniem: 288/2; 289/1; 289/2; 288/15). Strefa centralna – zieleniec w pobliżu budynku usługowego: - dostawa i montaż fontanny, - nasadzenie krzewu, - lampa hybrydowa – solarna, LED, - wykonanie monitoringu (kamery, rejestrator i instalacja),- stacja odbioru elektrośmieci, - ławka parkowa, - kosz na śmieci, - kosz na segregację odpadów, Działki objęte zadaniem: 283/6, 86; 7) Teren rekreacyjny – otoczenie pomnika: - montaż ławek, - stojak na rowery pięciostanowiskowy, - kosze na śmieci, - częściowe utwardzenie terenu kostką, - nowe nasadzenia, - lampa hybrydowa – solarna, LED, Działka objęta zadaniem: 80, Szczegółowy zakres prac oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu przewiduje projekt zagospodarowania terenu, STWiOR, przedmiar robót.Kamera obrotowa zewnętrzna: Wymagania minimalne: przetwornik: 1/2.8" rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p interfejs: Ethernet 10Base-T/100 Base-TX PoE 802.3at kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG ilość pikseli: 4Mpx zoom: optyczny (25x), cyfrowy (16x) Zasięg oświetlacza IR: 100 m AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, mechaniczny filtr podczerwieni ICR analizy obrazu (IVS) wejścia/wyjścia audio: 1/1 wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, ISUP obudowa: klasa szczelności IP66 obsługa połączeń P2P Rejestrator: Gmina Nagrywanie: 16 kanałów min. 4 Mpx, Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, Archiwizacja: 2 x HDD SATA (max. 8TB każdy ), 1 x USB (2.0), 2 x USB (3.0), Interfejs sieciowy: 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), Bitrate: min. 320 Mbps, P2P, Web-Serwer, aplikacja mobilna, RS-485, e-SATA, RS-232, obsługa PTZ, wbudowany 16 portowy switch PoE, Zasilacz Dysk twardy o poj. min. 8 TB Pozostałe: Nagrywanie: 8 kanałów min. 4 Mpx, Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Wyjście wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, Archiwizacja: 2 x HDD SATA (max. 4TB każdy ), 1 x USB (2.0), 2 x USB (3.0), Interfejs sieciowy: 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), P2P, Web-Serwer, aplikacja mobilna, RS-485, e-SATA, RS-232, obsługa PTZ, wbudowany 8 portowy switch PoE,, Zasilacz Dysk twardy o poj. min. 4 TBNa podstawie art. 137 ustawy 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) i w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 23.09.2022 do prowadzonego postepowania Zamawiający udziela odpowiedzi:1. Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie zagadnienia „lampy hybrydowe” – ponieważ nie ma jasnej informacji w tym zakresie. 2. W opisie występują bardzo surowe wymogi odnośnie wykonywania pomiarów, a nie ma żadnej informacji odnośnie wymaganych parametrów oświetlenia3. Jakie są wymagane parametry oświetlenia – jak natężenie światła oraz wymagany oczekiwany wynik badania 4. Jakie jest uzasadnienie wykonywania pomiarów po upływie 100 godzin od uruchomienia?5. Gdzie ma znajdować się rozdzielnica eklektyczna bądź elektryczne do sterowania oświetlenia – czy w ramach rewitalizacji sa jakieś dodatkowe wymogi odnośnie jego sterowania) 6. Po wizji lokalnej prosiłbym o wstępne naniesienie lokalizacji lamp parkowych na mapie planu 7. Wskazane jest również naniesienie kamer obrotowych na planie w stosunkowej odległości ok – 2-3 metrów - Sugerujemy ulokowanie dodatkowy 3 słupów do zwiększenia efektywności monitoringu 8. W odniesieniu do pkt 6 , pytamy o zasadność podłączenia lamp na przewodzie o przekroju 6 mm 2? Zasadnym było by użycie przewodu 5x2,5 – w zależności od odległości - W związku z czym zasadnym jest określenie wymaganego obciążenia uwzględniając zarazem system monitoringu – a także m.in. pomp i innych urządzeń peryferyjnych.9. Czy w ramach rewitalizacji systemu wskazane jest dodatkowe podtrzymanie systemu monitoringu w przypadku awarii prądu ?10. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozmiaru fontanny z 460 cm do 420 cm. Zmiana ta ułatwia proces technologiczny montażu fontanny.Odpowiedzi:Ad. 1. W projekcie zastosowane są lampy solarne (nie hybrydowe), lampy muszą posiadać panel fotowoltaiczny polikrystaliczny, posiadać certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1, oświetlenie musi spełniać normę PN-EN 12464-2:2007 w zakresie natężenia oświetlenia dla stref ruchu dla wolno poruszających się pojazdów. Wysokość zawieszenia lampy - minimum 4 metry. Wyposażenie w czujniki zmierzchu.Ad. 2 Parametry oświetlenia według punktu Ad.1 (zgodnie z wymienioną normą)Ad. 3 Parametry oświetlenia według punktu Ad.1 (zgodnie z wymienioną normą)Ad. 4 Zamawiający będzie wymagał następujących badań i pomiarów w ramach prób montażowych w czasie robót:- wizualne sprawdzenie stanu opraw oświetleniowych i innych urządzeń przywiezionych na plac budowy- Sprawdzenie prawidłowości wykonania fundamentów pod słupy- Badanie zabezpieczenia wykonanych wykopów przed zalaniem wodą- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową- Pomiar ciągłości żył przewodów elektrycznych oraz stanu izolacji- Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednimBadania i pomiary po wykonaniu robót:- Wizualne sprawdzenie stanu opraw oświetleniowych i innych urządzeń- Sprawdzenie ciągłości przewodów elektrycznych- Wizualne sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacjiDodatkowo należy przeprowadzić następujące pomiary:- Pomiary poszczególnych części przewodów,- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej- Pomiary rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych- Pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych- Pomiar natężenia światła, przeprowadzony w porach nocnych po okresie pół godzinnego świecenie oprawAd. 5 Przyłącza do lamp oraz sterowanie ma odbywać się z budynku Urzędu Gminy Tuczępy. Solarne lampy mają zostać wyposażone w czujniki zmierzchu. Lampy parkowe pozostałe, sterowane czujnikiem zmierzchu oraz z możliwością ustawienia cyklu świecenia. Ad. 6 Lampy oznaczone są na rysunku Rys. 1 - lampy parkowe zasilane przez przyłącze opisane są jako "Lampa LED", lampy solarne opisane jako "Lampa solarna LED" Ad. 7 System monitoringu musi zawierać 10 kamer przy budynku Urzędu Gminy, 3 kamery przy "Fontannie", 4 kamery przy otoczeniu boisk, 5 kamer przy szkole, a także system sterujący oraz nagrywający umieszczony w budynku Urzędu Gminy. Usytuowanie kamer należy uzgodnić z zamawiającym na etapie wykonaniaAd. 8 Dopuszcza się zmniejszenie przekroju przewodów zasilających jeżeli nie zakłóci to pracy lamp i będzie spełniało wszelkie wymagania normoweAd. 9 Nie przewiduje się wyżej wymienionego systemu.Ad.10 9. Dopuszcza się zmniejszenie rozmiaru fontanny, z zachowaniem równoważnych walorów estetycznych oraz technicznych fontanny i jej otoczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach