Przetargi.pl
kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61701 Poznań, ul. Fredry
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 560 619, , fax. 618 515 092
 • Data zamieszczenia: 2017-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
  ul. Fredry 12
  61701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 560 619, , fax. 618 515 092
  REGON: 1300860300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów: 1 Ul FREDRY 12 61-701 POZNAŃ 2 Ul FREDRY 12 61-701 POZNAŃ 3 Ul PRZEPADEK 10 61-711 POZNAŃ 4 Ul NARAMOWICKA 169C/8 61-619 POZNAŃ 5 SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE 46 64-840 BUDZYŃ 6 WIATROWO 62-100 WĄGROWIEC 7 GORZEWO 2/A 64-630 RYCZYWÓŁ 8 Ul DASZYŃSKIEGO 11 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA 9 BŁAŻEJEWKO 62-035 KÓRNIK 10 BRONISZEWO 62-302 WĘGIERKI 11 BIERZGLIN 27 62-302 WRZEŚNIA 12 MURZYNOWO KOŚCIELNE 56 63-014 DOMINOWO 13 POLWICA 1 63-021 ŚNIECISKA 14 MIĘDZYCHÓD 16 63-140 DOLSK 15 BRODNICA 27 63-112 BRODNICA 16 BŁAŻEJEWKO ST 24/8 62-035 KÓRNIK 17 SKORACZEW 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 18 WYDAWY 2 64-125 PONIEC 19 WYDAWY 3 64-125 PONIEC 20 POTARZYCA 47 63-840 KROBIA 21 ŻAKOWO 32 64-111 LIPNO 22 ZIÓŁKOWO 40 63-840 KROBIA 23 WITOLDOWO 1 63-800 GOSTYŃ 24 STARE BOJANOWO Ul GŁÓWNA 21 64-030 ŚMIGIEL 25 ZIÓŁKOWO 41 63-840 KROBIA 26 ZIÓŁKOWO 40 63-840 KROBIA 27 ŁĘKA WIELKA 63-805 ŁĘKA MAŁA 28 Ul POWSTAŃCÓW WLKP. 22 62-200 GNIEZNO 29 Pl PRZEMYSŁAWA 5 62-005 OWIŃSKA 30 ROSZKOWO 1 62-085 SKOKI 31 WĘGIERSKIE 62-025 KOSTRZYN 32 RACZKOWO 1 62-285 SKOKI 33 RACZKOWO 1 62-285 SKOKI 34 DRZĄZGOWO 2 62-024 KOSTRZYN 35 GOŁASZYN 62 63-940 BOJANOWO 36 ROSZKÓWKO 1 63-910 MIEJSKA GÓRKA 37 Ul FREDRY 12 61-700 POZNAŃ 38 PIETRONKI 3 64-800 CHODZIEŻ 39 Ul MOTYLEWSKA 7 64-920 PIŁA 40 Ul FREDRY 12 61-701 POZNAŃ 41 SOKOŁOWO Ul SZLACHECKA 62-300 WRZEŚNIA 42 PUDLISZKI , FABRYCZNA 63-842 KROBIA 43 WYSKOĆ 6 64-000 KOŚCIAN 44 KARMIN 64-300 ŚMIGIEL 45 GODUROWO 4/1 63-820 PIASKI 46 KAROLEW 47 PIASKI, 6 STYCZNIA 6 ,63-820 PIASKI 48 NAPACHANIE 62-090 ROKIETNICA 49 POTARZYCA 63-840 KROBIA część 2: kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów: Konin ANR Gospodarcza 7 62-510 Konin Pardalin 1A 63-421 Przygodzice Wszołów 28 63-322 Gołuchów Wszołów 27 63-322 Gołuchów Wiśniewa 62-550 Wilczyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy: posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach