Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 856-06-10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
  Fredry 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 856-06-10, , fax. -
  REGON: 36784953800120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów: 1. BIERZGLIN 27, 62-302 WRZEŚNIA; 2. BRODNICA 27, 63-112 BRODNICA; 3. BRONISZEWO 6, 62-302 WĘGIERKI; 4. DRZĄZGOWO 2, 62-024 KOSTRZYN; 5. GNIEZNO ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 22, 62-200 GNIEZNO; 6. GODUROWO 4/1, obiekt niemieszkalny, 63-820 PIASKI; 7. GOŁASZYN 62, 63-940 BOJANOWO; 8. GORZEWO 2/A, 64-630 RYCZYWÓŁ; 9. ŁĘKA WIELKA, 63-805 ŁĘKA MAŁA; 10. MIĘDZYCHÓD 16, 63-140 DOLSK; 11. MURZYNOWO KOŚCIELNE 56, 63-014 DOMINOWO; 12. Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, SZGZ w Pile; 13. POTARZYCA 47, 63-840 KROBIA; 14. Poznań, ul. Fredry 12,61-701 Poznań, KOWR OT Poznań; 15. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR OT Poznań; 16. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR OT Poznań; 17. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWROT Poznań; 18. Poznań, ul. Karpia 9, 61-619 Poznań; 19. Poznań, ul. Przepadek 10, 61-711 Poznań; 20. ROSZKOWO 1, 62-085 SKOKI; 21. ROSZKÓWKO 1, 63-910 MIEJSKA GÓRKA; 22. SKORACZEW, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ; 23. SOKOŁOWO ul. SZLACHECKA, 62-300 WRZEŚNIA; 24. Stare Bojanowo, ul. Główna 21,64-030 Śmigiel, ZSGZ w Starym Bojanowie; 25. ŚRODA WLKP, ul. DASZYŃSKIEGO 11, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA; 26. TRZCIELIN 20, 62-070 DOPIEWO 27. WĘGIERSKIE, 62-025 KOSTRZYN; 28. WITOLDOWO 1, 63-800 GOSTYŃ; 29. WYDAWY 2, 64-125 PONIEC; 30. WYDAWY 3, 64-125 PONIEC; 31. ZIÓŁKOWO 40, 63-840 KROBIA; 32. ZIÓŁKOWO 40, 63-840 KROBIA; 33. ZIÓŁKOWO 41, 63-840 KROBIA; 34. ŻAKOWO 32, 64-111 LIPNO. część 2: kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów: 1. Biela dz. 14/1, 62-550 Wilczyn; 2. Konin, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, SZGZ w Koninie; 3. Kretków 1, 63-210 Żerków; 4. Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, SZGZ w Przygodzicach; 5. Wszołów 27, 63-322 Gołuchów; 6. Wszołów 28,63-322 Gołuchów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy: posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach