Przetargi.pl
„Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo”

Gmina Płużnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-214 Płużnica, Płużnica
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 687 52 00 , fax. 56 688 73 91
 • Data zamieszczenia: 2021-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płużnica
  Płużnica 60
  87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 687 52 00, fax. 56 688 73 91
  REGON: 87111881000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pluznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część nr 1: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo na działce ew. nr 140/2 Zadanie obejmuje m.in.: • wykonanie termomodernizacji obiektu (elewacja, posadzka, dach), • zmiana układu pomieszczeń (wyburzenia zamurowania), • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z remontem kominów, • montaż sufitu podwieszanego, • wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego, • roboty towarzyszące. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 198,00 m2, powierzchnia użytkowa: 162,20 m2, kubatura: 640,00 m3. Wysokość budynku 4,90 m. 2) Część nr 2: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotnowo Omawiana nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 51/17 w miejscowości Kotnowo. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, w tym: • wykonanie termomodernizacji obiektu (elewacja, posadzka, dach), • zmiana układu pomieszczeń (wyburzenia zamurowania), • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z remontem kominów, • montaż sufitu podwieszanego, • wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego, • roboty towarzyszące. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 203,00 m2, powierzchnia użytkowa: 160,23 m2, kubatura: 680,00 m3. Wysokość budynku 4,59 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach