Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej) wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn

Gmina Gostycyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48523367310 , fax. +48523367311
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostycyn
  ul. Bydgoska 8
  89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523367310, fax. +48523367311
  REGON: 09235111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gostycyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej) wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej) wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn położonej na działkach ewidencyjnych numer: 838, 980, 983, 421/5, 487/6 w miejscowości Gostycyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie. Opracowanie obejmuje budowę drogi, polegające na: - wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, obramowane krawężnikiem drogowym betonowym - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grubość 8 cm w oporniku betonowym, - wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej wibroprasowane jej grubość 8 cm w oporniku betonowym, - wykonanie nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt CBP,- wykonanie nawierzchni rampy z bruku, - wykonanie zjazdu z drogi do przyległej posesji, - wykonaniu przepustów pod projektowaną drogą, - wykonaniu oświetlenia ulicznego dla projektowanej drogi, - ułożenie kanału technologicznego kanalizacji teletechnicznej ca 135 m wraz ze studniami 8sztuk, - korekta wysokościowa przebiegu i wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wraz z kanałami bocznymi i wpustami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach