Przetargi.pl
Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków- zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycznych, materiałów szybko zużywalnych oraz artykułów spożywczych.

Gmina Choszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 659 300 , fax. 957 659 306
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choszczno
  ul. Wolności 24
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 659 300, fax. 957 659 306
  REGON: 21096702400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków- zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycznych, materiałów szybko zużywalnych oraz artykułów spożywczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz przedszkoli z Gminy Choszczno sprzętu ICT, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycznych, materiałów szybko zużywalnych oraz artykułów spożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach