Przetargi.pl
Dzierżawa analizatorów do immunochemii, równowagi kwasowo-zasadowej z dostawą odczynników ZP31/L/6/2020

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 228 500 , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  Lęborska 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598 228 500, fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa analizatorów do immunochemii, równowagi kwasowo-zasadowej z dostawą odczynników ZP31/L/6/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii, dalej jako asortyment. 2. Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki i pipet nastawnych automatycznych, dalej jako aparatura. 3. Ilości wykonywanych za pomocą poszczególnych odczynników i materiałów zużywalnych badań zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. Wymagane parametry jakościowo techniczne odczynników i aparatury wymienionej w ust. 2 zostały opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Usługa serwisowa w zakresie aparatury wymienionej w ust. 2. 5. Możliwość uczestniczenia w zewnątrzlaboratoryjnej internetowej kontroli jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33127000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach