Przetargi.pl
Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka”

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na Druku magazynu miejskiego „Opole i kropka” od nr 3/rok 2021 do nr 4/rok 2022 (łącznie 14 numerów) według specyfikacji: • Magazyn zszywany - pionowy (po dłuższym boku) 168x241mm brutto, 162x235mm netto • 40 stron (środek) + 4 strony okładki • Full kolor • Kartki wewnątrz – 4+4 kolory, kreda połysk, gramatura 135 g • Okładka (4 strony) – 4+4 kolory, kreda połysk, gramatura 250 g powlekana folią błysk • Nakład każdego numeru: 6.000 egzemplarzy (łącznie 84.000 egz.); wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Koraszewskiego 7-9, parter, Opole).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach