Przetargi.pl
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie Gminy Rościszewo

Gmina Rościszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-204 Rościszewo, Armii Krajowej, 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242764076 , fax. 242764201
 • Data zamieszczenia: 2023-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rościszewo
  Armii Krajowej, 1
  09-204 Rościszewo, woj. mazowieckie
  tel. 242764076, fax. 242764201
  REGON: 611015900
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie Gminy Rościszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie Gminy Rościszewo”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 – Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach