Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach

Gmina Rychliki ogłasza przetarg

 • Adres: 14-411 Rychliki, Rychliki 86
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 248 8155
 • Data zamieszczenia: 2022-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rychliki
  Rychliki 86
  14-411 Rychliki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 248 8155
  REGON: 170747709
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (dalej „uczniów” lub „dzieci”) dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach (dalej „SP”) w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r. w ramach przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie do szkoły wraz z opieką na czas dowozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach