Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Chełmiec w roku szkolnym 2022/2023

Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-395 Chełmiec, Papieska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 185480224 , fax. 18548043
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu
  Papieska 2
  33-395 Chełmiec, woj. małopolskie
  tel. 185480224, fax. 18548043
  REGON: 120224637
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Chełmiec w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dzieci i młodzieży w zakresie dowozu i odwozu do szkół z terenu gminy Chełmiec wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do szkół będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół w godzinach popołudniowych.Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dzieci i młodzieży w zakresie dowozu i odwozu do szkół z terenu gminy Chełmiec wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do szkół będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół w godzinach popołudniowych.Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dzieci i młodzieży w zakresie dowozu i odwozu do szkół z terenu gminy Chełmiec wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do szkół będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół w godzinach popołudniowych.Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dzieci i młodzieży w zakresie dowozu i odwozu do szkół z terenu gminy Chełmiec wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do szkół będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół w godzinach popołudniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach